Android-mobilenheder

Hvordan opretter jeg forbindelse fra mine Phonak Audéo B-Direct-høreapparater med Bluetooth til min Android-mobilenhed?

 1. Gå til Android-telefonens startskærm, og tryk på ikonet "Indstillinger".
 2. Tryk på ikonet "Bluetooth" i menuen Indstillinger.
 3. Tryk på skyderen for at slå Bluetooth til.
 4. Åbn Audéo B-Direct-høreapparatets batteriskuffe, og luk den igen efter fem sekunder.
 5. Nu vises meddelelsen "Tilgængelige enheder" på Android-telefonen.
 6. Dit Audéo B-Direct-høreapparats navn vises på skærmen sammen med et telefonikon. Tryk på navnet for at vælge det.
 7. Der høres en biplyd i det parrede høreapparat.
 8. Din Android-telefon er nu forbundet med Audéo B-Direct.

Hvorfor er min Android-mobilenhed ikke i stand til at registrere mine Phonak Audéo B-Direct-høreapparater med Bluetooth?

i. Er Bluetooth aktiveret på telefonen?
Dette kan gøres på to forskellige måder:

 • Valgmulighed 1:
 1. Stryg nedad fra toppen af skærmen for at få vist notifikationscenteret.
 2. Stryg nedad i notifikationscenteret for at få vist menuen Nemme indstillinger.
 3. Kontrollér, at Bluetooth-symbolet er fremhævet. Er det ikke det, skal du trykke på det for at aktivere Bluetooth.
 4. Kontrollér, at skyderen ud for "Bluetooth" er slået til.
 5. Tryk på skyderen for at aktivere Bluetooth, hvis den ikke er slået til.
 • Valgmulighed 2:
 1. Tryk på "Indstillinger" på startskærmen.
 2. Kontrollér, at skyderen ud for "Bluetooth" er slået til.
 3. Tryk på skyderen for at aktivere Bluetooth, hvis den ikke er slået til.
 4. Tryk på skyderen for at aktivere Bluetooth, hvis den ikke er grøn.

ii. Er batteriet i høreapparatet opladet?

 1. Udskift høreapparatets batteri.
 2. Åbn batteriskuffen, og luk den igen efter fem sekunder for at aktivere høreapparatets parringstilstand.
 3. Høreapparatet er i parringstilstand i tre minutter.
 4. Høreapparatet kan nu parres.

Footnotes

Android, Google Play and the Google-Play-Logo are trademarks of Google Inc.