Ofte stillede spørgsmål om Phonak RemoteControl App

Første gang app'en startes efter installationen

App'en starter ikke parringen, og viser kun startskærmen.

Løsning 1
Kontroller telefonen og operativsystemet (OS). Den skal køre Apple iOS 7 eller 8 eller Android 4.0 eller nyere.
Afinstaller app'en, installer den igen, og prøv igen.

Løsning 2
Kontroller, at Bluetooth er aktiveret på telefonen.

Parring med en smartphone

Hvordan parrer jeg app'en med en smartphone?

Løsning
Der findes en trinvis vejledning i parring af app og smartphone først i app'en. Se også brugervejledningen på www.phonak.com/rcapp for flere oplysninger.

Yderligere parring med en Apple iPhone

Skal der foretages yderligere parring, når app'en skal bruges med en Apple iPhone?

Løsning
Ud over at app'en skal parres, skal din iPhone også parres med streameren fra Phonak.
Sørg for, at streameren fra Phonak er i parringstilstand. Gå til iOS-indstillinger, vælg Bluetooth, og vælg din [enhedens navn] på listen.

Parring af RemoteControl App med høreapparaterne

Skal jeg parre RemoteControl App med høreapparaterne?

Løsning
Nej. App'en skal kun parres med en Phonak-streamer som ComPilot II eller ComPilot Air II

Programmering af app'en

Skal app'en programmeres af en hørespecialist?

Løsning
Nej. App'en kan downloades og installeres når som helst.

Tilslut flere apps til én streamer

Kan jeg bruge flere Phonak RemoteControl App med én streamer?

Løsning
En Phonak-streamer kan kun sluttes til én Phonak RemoteControl App ad gangen.

Demofunktion i app'en

Kan app'en bruges til at vise funktionen uden at være sluttet til en Phonak-streamer?

Løsning
Nej. Når du åbner app'en første gang, kan du vælge en demofunktion, der viser app'ens funktion, uden at den er sluttet til en streamer.

I demofunktionen kan der ikke foretages styring af høreapparaterne.

Parring af streamer og app

Hvordan parrer jeg app'en med en anden Phonak-streamer?

Remedy
Vælg "Pair new streamer" (Udfør parring af ny streamer) på skærmbilledet Settings (Indstillinger) i app'en, og følg vejledningen.

Der er ingen forbindelse til Phonak-streameren

Jeg kan ikke oprette forbindelse mellem app'en og min streamer.

Løsning 1
Kontroller, at du har en ComPilot Air II eller en ComPilot II og ikke en ComPilot.
Den tilsluttede streamer skal være tændt og i parringstilstand.

Løsning 2
Kontroller, at Bluetooth er aktiveret på telefonen.

Løsning 3
Der mangler informationer på streameren, som app'en skal bruge. Kontakt din hørespecialist

Løsning 4
Kontroller telefonens operativsystem. Den skal køre iOS 7 eller 8 ELLER Android 4.0 eller nyere.

Løsning 5
I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at genstarte telefonen. Følg nedenstående fremgangsmåde:
1. Slet Bluetooth-tabellen på streameren, og genstart den
2. Gå til telefonens indstillinger, og slå Bluetooth fra og til igen
3. Genstart telefonen
4. Gå til telefonens indstillinger, vælg Bluetooth, og udfør parring af streameren og telefonen
5. Start app'en, og gentag parringen i app'en

Høresystemets tilslutningsstatus

Hvordan ved jeg, om app'en og streameren er koblet til høreapparaterne?

Løsning
Tilslutningsstatussen kan kontrolleres i app'ens indstillingsmenu. Følg instruktionerne for at se, om app'en, streameren og høreapparaterne er forbundet.

Der kan ikke vælges et program

Jeg kan ikke vælge nogen lydstreaming på app'en.

Løsning 1
Kontroller, om der er oprettet forbindelse mellem Bluetooth-enheden og Phonak-streameren. Se brugervejledningen til streameren for oplysninger om tilslutning af Bluetooth-enheder til streameren. Sørg for, at alle tilsluttede Bluetooth-enheder er tændt.

Løsning 2
Åbn den avancerede skærmvisning (ikke basisskærmen) for at se de tilgængelige streamingenheder på programlisten.

Liste over tilgængelige programmer

Hvordan kan jeg nu få vist de programmer, som hørespecialisten har indstillet for mig i mine høreapparater?

Løsning
I avanceret skærmtilstand skal du vælge "Programs" (Programmer) for at få vist de tilgængelige lytteprogrammer for høreapparaterne.

Høreapparaterne reagerer ikke

Jeg kan ikke høre nogen justeringer af RemoteControl App i mine høreapparater.

Løsning 1
Anvend funktionen "Connectivity check" (Kontroller tilslutning) på skærmen "Settings" (Indstillinger) for at kontrollere, om høreapparaterne modtager signalerne.

Løsning 2
Kontroller høreapparatets batterier, og kontroller, at høreapparaterne er tændt.

Løsning 3
Hvis høreapparaternes biptoner er deaktiveret i tilpasningssoftwaren, kan app'en ikke generere biptonerne. Kontakt din hørespecialist.

Konfiguration af streamer

App'en kan bruges til at konfigurere visse indstillinger på streameren. Slettes de streamerindstillinger, der er foretaget via app'en, permanent, når jeg kobler streameren til Phonak-tilpasningssoftwaren?

Løsning
Hvis streameren kobles til en computer hos hørespecialisten, nulstilles disse indstillinger, når streameren kobles til Phonak-tilpasningssoftwaren. Du skal tilpasse streamerens konfiguration igen.

Lydstyrkeindikator

Lydstyrkeindikatoren på app'en viser ikke lydstyrken, når den ændres på høreapparatet.

Løsning
Lydstyrkeindikatoren synkroniseres med streameren. Ændringer af lydstyrken, som foretages på høreapparaterne, kan ikke vises eller synkroniseres på app'en.

Separat indstilling af lydstyrken for streaming

Jeg kan ikke justere lydstyrken på den lydkilde, jeg streamer fra, separat.

Løsning
Dette er kun muligt, når der streames fra Phonak TVLink II. Denne funktion er ikke tilgængelig ved anvendelse af andre tilsluttede Bluetooth-lydkiler.

App'en viser en streaming

Efter hvert tryk på skærmen startes en kort streaming, som stoppes igen automatisk, men ingen Bluetooth-audioenheder har en aktiv streaming.

Løsning
Nogle telefoner har berøringslyde eller tastetoner, som kan simulere streaming til app'en, så der vises en hurtig streaming, som stoppes igen automatisk.
Vælg Indstillinger på din telefon, vælg lyde, og sørg for, at alle berøringslyde og tastetoner er deaktiveret.