Ofte stillede spørgsmål

Andet

Findes der trådløst tilbehør til Phonak-høreapparater?

Phonak har udviklet et bredt sortiment af trådløst tilbehør, der giver dig den bedste udnyttelse af og diskret kontrol over dit høresystem. Der kan bl.a. fås fjernbetjeninger, trådløse tilslutningsmoduler til TV og computer og meget mere. Programmer og tilbehør, der kan gøre det lettere og mere komfortabelt at foretage telefonopkald, er også en del af produktsortimentet.

Du kan få flere oplysninger hos din hørespecialist.

Hvad er FM-systemer?

FM-systemer er trådløse kommunikationssystemer, der består af en radiosender og en radiomodtager. Senderen placeres tæt ved lydkilden (f.eks. tv/radio/talerstol). Lyden sendes klart og direkte til høreapparatet i form af radiosignaler – uden forstyrrende baggrundsstøj og ekkoer.

Phonak er førende inden for FM-kommunikation. Kontakt din hørespecialist for at udnytte fordelene ved disse højteknologiske radiosystemer.

Se de relevante brugervejledninger til FM-sender og FM-modtager, hvis du allerede har et FM-system og har brug for yderligere oplysninger vedrørende brug af systemet, eller spørg din hørespecialist.

Hvad er garantivilkårene, og hvor længe udføres der service på Phonaks høreapparater?

Lokal garanti
Spørg den hørespecialist, hvor du har købt dit høreapparat, om de gældende lokale garantivilkår.

International garanti
Phonak yder en etårig, begrænset international garanti, der træder i kraft på købsdatoen. Den begrænsede garanti dækker materiale- og produktionsfejl på selve høreapparatet, men ikke på tilbehør såsom batterier, slanger, ørepropper og eksterne modtagere. Retsmidlerne under den internationale garanti er begrænset til gratis reparation af høreapparatet. Garantien gælder kun, hvis kunden kan fremvise købsdokumentation. Den internationale garanti har ikke indflydelse på de juridiske rettigheder, du måtte have i henhold til den lokale garanti eller den gældende nationale lovgivning om salg af forbrugsvarer.

Begrænsning af garantien
Garantien dækker ikke skader, der skyldes forkert behandling eller vedligeholdelse, eksponering for kemikalier eller unødige belastninger. Skader forårsaget af tredjepart eller ikke-autoriserede servicecentre gør garantien ugyldig. Garantien omfatter ikke reparationer eller lignende, der er udført af hørespecialisten på dennes klinik.