Forældrestøtte

Din hjælp til at færdiggøre vurderingerne og de tilhørende planer er afgørende for denne guides succes. Tag dig tid til at blive fortrolig med de forskellige materialer og ressourcer i hvert enkelt afsnit. Det gør det muligt for dig at guide og hjælpe din søn eller datter gennem materialet.

 • Hjælp din teenager

  med at indsamle alle relevante oplysninger for at forstå

  behovet for teknologi og tilpasninger

 • Opfordr din søn eller datter til at tage kontakt til de specialister, de arbejder med, f.eks. lærere, audiologer eller skolerådgivere,

  for at finde frem til den

  bedst egnede høreassisterende teknologi

 • Mind dem om at inkludere skrevne anbefalinger til alle parter, der er involveret.

Hjælp til selvhjælp

Det er vigtigt at forstå de udfordringer, unge med hørenedsættelse kan stå over for, eksempelvis:

 • Sociale og følelsesmæssige problemer
 • Dårligere læse- og skrivefærdigheder
 • Frustration og vrede rettet mod kommunikationsbarrierer
 • Social isolering
 • Øget indre usikkerhed

Hvis et barn eller en ung person

kæmper med et eller flere af disse problemer, kan de påvirke evnen til

af hjælpe sig selv videre.

Når en person har en

forholdsvis sund tilgang til sin hørenedsættelse, er fundamentet for

at begynde at træne selvhjulpenhed til stede. Dette program indeholder flere værktøjer,

som kan bistå i processen med at opbygge selvtillid hus den unge,

så han eller hun kan få kontrol over egne kommunikationstilpasninger.

Vigtige overvejelser

Rettigheder

for døve og personer med hørenedsættelse

Der

findes vigtig

lovgivning,

som

sikrer specifikke tjenester og tilpasninger til personer med hørenedsættelse.

Økonomisk støtte

Undersøg

lokale støttemuligheder og eventuelle fordelsprogrammer vedr. personlige høreapparater, assisterende teknologi, studie- og jobtræning samt aldre potentielle tjenester. Det er vigtigt at holde sig for øje, at sikring af økonomisk støtte og den rigtige assisterende høreteknologi kan være en hård og vanskelig proces.

Læs mere