Kontrol af høreapparatets ydeevne

Da dit barn ikke kan fortælle dig, om høreapparaterne fungerer korrekt, er du nødt til at kontrollere deres ydeevne. Du kan med fordel kontrollere dem hver aften, så de er klar igen, når barnet vågner næste morgen. Brug denne tjekliste, når du skal kontrollere høreapparaterne

Høreapparater

  • Brug en batteritester til at kontrollere, at batteriet er fuldt opladet. Flade batterier skal altid skiftes.
  • Brug en lytteslange eller et stetoskop til at lytte til alle enheder og de enkelte kombinationer, som dit barn bruger, mens øreproppen sidder på høreapparatet. Hvis barnet for eksempel bruger mere end ét program/en hukommelsesfunktion eller et FM-system, skal du lytte til hver af disse for at sikre, at signalet er tydeligt og uden forvrængning. Hvis I bruger et FM-system derhjemme, skal FM-mikrofonen/-senderen placeres tæt på radioen eller fjernsynet. Lyt til signalet, mens du går til forskellige steder i huset, og lyt efter støj. Når barnet bliver ældre og begynder at tale i telefon, skal du også teste dette signal.
    Bemærk! Hvis barnet har kraftig eller svær hørenedsættelse, skal du måske skrue ned for lydstyrken, før du foretager lyttekontrollen.
  • Lydstyrkeknappen på Phonak-høreapparater kan deaktiveres eller tildækkes for at undgå, at indstillingen ændres utilsigtet. Hvis den af en eller anden grund ikke er deaktiveret, skal du kontrollere, at lydstyrken er indstillet korrekt ifølge audiologens anbefalinger.

Ørepropper

  • Kontroller, at der ikke sidder ørevoks i åbningen til øregangsdelen af øreproppen. Eventuel ørevoks skal blot fjernes med en fugtig kuld eller en ørevokskrog eller -børste. Hvis ørepropperne er synligt snavsede, skal de aftørres med en fugtig klud. Sørg for at høreapparaterne ikke bliver våde.
  • Kontroller, at øreproppens slange er fri for fugt, da en vanddråbe i slangen kan forhindre, at lyden når frem til øret. Hvis du ser fugt, skal du tage øreproppen af høreapparatet og tørre den med en øreprop-blæser. Hvis øreproppen har en ventilationsåbning, skal der også blæses luft gennem denne åbning.
  • Kontroller omhyggeligt, at øreproppen og slangen ikke er revnet eller defekt, da dette kan medføre feedback (fløjte- eller hyletone). En beskadiget slange kan nemt udskiftes af audiologen. Hvis øreproppen er defekt, skal den skiftes