Fejlfinding på høreapparater

Hearing Aids Troubleshooting Infographic


Each part of the amplification system needs to be cared for and properly maintained. Hearing aid care and maintenance should be discussed during the fitting appointment. Usually the audiologist will provide a “hearing aid care kit” for your child along with the hearing aids.These kits consist of accessories which can extend a hearing aid’s life expectancy and provide for long-term trouble-free functioning.
 

If you notice that your child’s hearing aid does not sound like it should, there are several steps you can take to figure out the problem.

1. Check the battery or replace it.

2. Remove the earmold tubing from the earhook.
Listen to the hearing aid and see if it works.
If it does, the problem is in the earmold or tubing.
If it still doesn’t work, the problem is in the hearing aid.

3. Soak the earmold and tube in soapy water
and blow out the tubing using the bulb syringe.
Make sure the tubing is completely dry before
putting it back together.

4. Put the hearing aid in the drying container for a day.
If it still doesn’t work, may have to be sent for repair.
Contact your audiologist for repair services
and the possibility of a loaner.
 

Hearing aids are very sensitive electronic devices. Even the humidity in the air is enough to cause hearing aid problems over time. It is not uncommon for hearing aids to be repaired two or three times a year. Taking care of the hearing aids properly can help reduce the number of times that the hearing aid has to be repaired.

De enkelte dele i forstærkningssystemet skal plejes og vedligeholdes korrekt. Pleje og vedligeholdelse af høreapparater skal drøftes under tilpasningsbesøget. Normalt udleverer audiologen et "plejesæt" til høreapparaterne til barnet sammen med høreapparaterne. Disse sæt indeholder tilbehør, som kan forlænge høreapparaternes forventede levetid og sikre fejlfri funktion i lang tid.

Hvis du bemærker, at barnet høreapparat ikke lyder, som det skal, kan du gøre flere ting for at løse problemet.

  • Kontroller eller udskift batteriet.
  • Tag øreproppens slange af hooken. Lyt til høreapparatet for at kontrollere, om det virker. Hvis det virker, skal problemet findes i øreproppen eller slangen. Hvis det stadigvæk ikke fungerer, skal problemet findes i høreapparatet.
  • Nedsænk øreproppen og slangen i sæbevand, og blæs slangen igennem med en sprøjte. Sørg for, at slangen er helt tør, før apparatet samles igen.
  • Læg høreapparatet i tørreren i et døgn. Hvis det stadigvæk ikke virker, skal det sendes til reparation. Kontakt din audiolog med henblik på reparation og eventuelt lån af et apparat.

Høreapparater er meget følsomt elektronisk udstyr. Sågar fugtigheden i luften kan forårsage problemer med høreapparatet med tiden. Det er ikke ualmindeligt, at høreapparater skal repareres to-tre gange om året. Korrekt pleje af høreapparatet kan bidrage til at reducere det antal gange, høreapparatet skal repareres.