157B Fejlfinding, høreapparater til børn | Phonak

Fejlfinding på høreapparater

De enkelte dele i forstærkningssystemet skal plejes og vedligeholdes korrekt. Pleje og vedligeholdelse af høreapparater skal drøftes under tilpasningsbesøget. Normalt udleverer audiologen et "plejesæt" til høreapparaterne til barnet sammen med høreapparaterne. Disse sæt indeholder tilbehør, som kan forlænge høreapparaternes forventede levetid og sikre fejlfri funktion i lang tid.

Hvis du bemærker, at barnet høreapparat ikke lyder, som det skal, kan du gøre flere ting for at løse problemet.

  • Kontroller eller udskift batteriet.
  • Tag øreproppens slange af hooken. Lyt til høreapparatet for at kontrollere, om det virker. Hvis det virker, skal problemet findes i øreproppen eller slangen. Hvis det stadigvæk ikke fungerer, skal problemet findes i høreapparatet.
  • Nedsænk øreproppen og slangen i sæbevand, og blæs slangen igennem med en sprøjte. Sørg for, at slangen er helt tør, før apparatet samles igen.
  • Læg høreapparatet i tørreren i et døgn. Hvis det stadigvæk ikke virker, skal det sendes til reparation. Kontakt din audiolog med henblik på reparation og eventuelt lån af et apparat.

Høreapparater er meget følsomt elektronisk udstyr. Sågar fugtigheden i luften kan forårsage problemer med høreapparatet med tiden. Det er ikke ualmindeligt, at høreapparater skal repareres to-tre gange om året. Korrekt pleje af høreapparatet kan bidrage til at reducere det antal gange, høreapparatet skal repareres.

0