Cochlear implants til børn

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er et cochlear implant?

Et cochlear implant er en anordning, som kan hjælpe nogle døve eller hørebesværede mennesker til at høre. Det består af en indvendig og en udvendig del. Den indvendige del placeres under huden bag øret og inde i det indre øre af en læge. Den udvendige del består af en mikrofon og en taleprocessor og bæres uden for øret.

Hvad er forskellen på et høreapparat og et cochlear implant?

Et høreapparat er en enhed, der forstærker lyd. Det bæres i øret. Et cochlear implant er en enhed, der forstærker et elektrisk signal. Det placeres i cochlea (det indre øre) med en operation.

Skal mit barn have et cochlear implant?

Det er en stor beslutning at få et cochlear implant.

Skaf al den viden, du kan, om cochlear implants, og tal med andre om implants:

  • Tal med cochlear implant-specialisterne om, hvordan det kan hjælpe dit barn. Hvis der er mere end ét sted i dit område, som foretager indgrebet, så kontakt to steder.
  • Tal med forældre til andre børn med cochlear implants om deres erfaringer.
  • Tal med andre døve om cochlear implants. Overvej dine mål for dit barn. Spørg dig selv, om du tror et cochlear implant vil hjælpe dit barn til at nå disse mål.

Vil et cochlear implant hjælpe mit barn til at høre bedre?

Et cochlear implant er ikke en mirakelkur mod hørenedsættelse. Et implant alene lærer ikke barnet at tale. Et cochlear implant giver blot barnet mulighed for at kunne høre lyd. Selve arbejdet begynder, når operationen er overstået. Du kommer til at bruge mange timer på at øve lytte- og sprogfærdigheder, før dit barn lærer at tale. Sprogets kvalitets og kvantitet og lyttevanerne afgør, hvornår og hvor hurtigt dit barn lærer at tale.

Hvad er risikoen forbundet med et cochlear implant?

Som ved alle operationer er der risici, du skal kende til. Det skal dog bemærkes, at de fleste operationer ikke giver anledning til problemer. Din læge kan forklare risiciene for dig.

Bruges der forskellige metoder på de forskellige implantationscentre?

Mange centre arbejder i team. Teamet vurderer i fællesskab barnet og familien med henblik på at finde frem til, om et cochlear implant er en god løsning.

Teamet kan bestå af følgende personer:

  • En audiolog tester barnets hørelse med og uden høreapparater
  • En tale- og sprogpædagog tester barnets sproglige færdigheder
  • En øre-næse-halslæge ser efter, om barnet har en infektion eller andre problemer, der kan påvirke implantatet. Lægen kan ordinere en MR- eller CT-scanning af det indre øre.
  • En døveunderviser eller uddannelseskonsulent informerer dig om uddannelsesprogrammer for dit barn.
  • En sagsbehandler taler med dig for at finde frem til, om familien er i stand til at gennemføre den indsats, der kræves. Sagsbehandleren kan også hjælpe dig med at søge tilskud til implantatet.
  • En psykolog taler med dig og barnet om jeres mål, bekymringer og frygt omkring cochlear implant-operationen.

Mit barn har et cochlear implant, så hvorfor skal han eller hun bruge høreapparat i øret uden implant?

Et barn, der har et cochlear implant i det ene øre og svær hørenedsættelse uden forstærkning på det andet øre, kan kun lytte med det ene øre.

Prøv at stikke fingeren i det ene øre, mens du taler med en ven i støjende omgivelser. Du vil hurtigt opdage, at det bliver svært at forstå, hvad din ven siger. Med to ører er det nemmere at lytte i støjende situationer, og du kan nemmere høre, hvor lydene kommer fra. Dit barn kan ikke få de fordele, du har, hvis han eller hun kun lytter med forstærkning i det ene øre.

Dertil kommer, at hvis barnet ikke bruger resthørelsen i det ikke-implanterede øre, så vil det muligvis gradvist miste sin evne til at analysere lyde. Uden forstærkning stimuleres øret ikke af lyde, og det vil ikke fungere så godt, hvis og når dit barn får brug for det i fremtiden.

Hvor kan jeg få mere at vide om cochlear implants?

Phonak har siden 2009 samarbejdet med Advanced Bionics LLC, der producerer cochlear implants. De to virksomheder har altid haft særlig fokus på børn med hørehandicap samt disses familier og de specialister, som hjælper dem.

Her kan du læse erfaringer fortalt af familier, der har valgt at samarbejde med Advanced Bionics: www.advancedbionics.com/bea.

Læs seneste nyt om produkter fra Advanced Bionics og deres førende resultater på www.advancedbionics.com.