Høreløsninger til børn

Ofte stillede spørgsmål

Høreapparater

Hvorfor kan mit lille barn ikke få mindre høreapparater?

Bag-øret-høreapparater er bedst til mindre børn. Afhængig af barnets hørenedsættelse, så kan det måske skifte høreapparattype, når det bliver teenager.

Hvor lang tid skal mit lille barn bruge høreapparaterne?

Høreapparater er ikke en kur mod hørenedsættelse. Hvis dit barn har hørenedsættelse, og hørenedsættelsen ikke kan afhjælpes ved operation, vil I muligvis få anbefalet høreapparater. Hvis høreapparater anbefales, skal barnet bruge dem resten af livet, da det vil få stor gavn af dem, når det skal udvikle hørelse, tale og sprog og lære at høre andre vigtige lyde i livet.

Skal mit lille barn bruge sine høreapparater hele dagen hver dag?

Hvis barnet skal kunne udvikle tale- og sprogfærdigheder, skal det udsættes for lyde hele tiden. Barnet skal bruge høreapparaterne, fra han eller hun vågner om morgenen, til han eller hun går i seng om aftenen. Nogle børn foretrækker at have høreapparaterne på, når de sover til middag.

Hvordan får jeg mit barn til at lade høreapparaterne sidde i ørerne?

Der er mange teknikker, du kan bruge til at holde dem på plads og forhindre, at de bliver væk. Du kan eksempelvis bruge allergisikker dobbeltklæbende tape eller elastikker. Hvis barnet tager høreapparaterne ud, skal du straks sætte dem i ørerne igen. Hvis barnet "flipper ud", kan du vente nogle minutter, før du prøver igen. Målet er at lære barnet at lytte og lære nye lyde ved hjælp af høreapparaterne. Hvis høreapparaterne er tilpasset korrekt, vil de fleste børn gerne gå med dem hele dagen, da de ellers ikke vil kunne følge med i, hvad der foregår omkring dem. Hvis barnet fortsætter med at trække høreapparaterne ud, bør du måske få audiologen til at kontrollere, at det ikke har en øreinfektion, eller at tilpasningen ikke er optimal.

Hvad sker der, hvis mit lille barn spiser et batteri?

Hvis barnet ved et uheld spiser et batteri til høreapparatet, skal du straks tage på skadestuen.

Hvor ofte skal mit lille barn have nye ørepropper?

Mens børn er helt små, vokser deres ører hurtigt. Det kan være nødvendigt at skifte ørepropper hver eller hver anden måned. Efterhånden som barnet bliver ældre, holder øreproppen længere og længere tid. Større børn skal måske kun have nye ørepropper cirka en gang om året.

Hvordan rengør jeg høreapparaterne?

Kontroller høreapparaterne dagligt for at se, om de trænger til at blive rengjort. Den grundlæggende rengøring består i at tage øreproppen af høreapparatet og rengøre og tørre den, før den sættes på høreapparatet igen. Den bør tages af og rengøres grundigt hver eller hver anden uge. Høreapparatet og øreproppen skal aftørres dagligt. Det er vigtigt, at selve høreapparatet ikke bliver vådt, da det kan tage skade.

Hvordan får jeg råd til høreapparaterne?

Du bør tale om det med audiologen eller barnets læge. Der er forskellige regler og procedurer i forskellige lande.

Hvilket mærke/hvilken model er bedst?

Det er meget vigtigt, at barnet modtaget lydstimulering på så tidligt et tidspunkt som muligt. Audiologen kender de "funktioner" et høreapparat skal have til den type grad og form for hørenedsættelse, som dit barn har. Audiologen kan informere dig om de muligheder, der passer til dit barns behov.

Skal mit barn have et eller to høreapparater?

Hvis barnet har hørenedsættelse på begge ører, skal det have to høreapparater. Hvis barnet kun har hørenedsættelse på det ene øre, skal det muligvis kun have ét høreapparat. At kunne høre fra begge sider er vigtigt for at kunne lokalisere lyd samt høre over afstand, og når der er baggrundsstøj. Hvis der kun bruges høreapparat på det ene øre, og barnet har hørenedsættelse på begge ører, begrænses barnets muligheder for at høre optimalt. Desuden får hjernen ikke den stimulering den skal bruge for at gennemgå den rigtige udvikling.

Hvad er feedback, og hvad kan jeg gøre ved det?

Feedback er den fløjtende lyd, høreapparatet afgiver. Øreproppen er måske blevet for lille, eller høreapparatet sidder måske ikke rigtigt i øret. Der kan af og til komme feedback, når du giver dit barn et kram. Det skyldes, at den forstærkede lyd "lækker ud". Det kan også skyldes for meget ørevoks i øregangen. Det kan også forårsages af genstande tæt på høreapparatets mikrofon. Fortæl audiologen, hvis du oplever problemer med feedback.

Hvad vil det sige at "programmere" et høreapparat?

Høreapparater kan justeres ved at koble dem til en computer. Høreapparater "programmeres", når de tilpasses dit barns hørenedsættelse.

Hvordan kan jeg sikre, at mit barn bruger høreapparatet ensartet?

Start hver dag med et lyttetjek. Sæt høreapparaterne i barnets ører, når det er vågnet. Sørg for, at barnet har høreapparaterne i ørerne hele dagen. Målet er, at barnet bruger høreapparaterne hele tiden. Det kan være nyttigt at føre dagbog over brugen af høreapparaterne, som du kan tage med til audiologen.

Findes der en støttegruppe for forældre med børn med hørenedsættelse?

Det kan være en rigtig god idé at lære forældre til andre børn med hørenedsættelse i området at kende. De kender jeres situation og har måske oplysninger, I kan bruge. Nogle steder findes der organisationer, man kan melde sig ind i og møde andre i samme situation. Hvis I deltager i et offentligt program for tidlig intervention, kan i måske få hjælp der. Nogle gange kan specialister, der arbejder med barnet, skabe disse forbindelser. I kan også finde støttegrupper og informationer på internettet. Mange organisationer har fora, chatrum, e-mail, mailinglister mm. beregnet for forældre, søskende m.fl.

Cochlear implants

Hvad er et cochlear implant?

Et cochlear implant er en anordning, som kan hjælpe nogle døve eller hørebesværede til at høre. Det består af en indvendig og en udvendig del. Den indvendige del placeres under huden bag øret og inde i det indre øre af en læge. Den udvendige del består af en mikrofon og en taleprocessor og bæres uden for øret.

Hvad er forskellen på et høreapparat og et cochlear implant?

Et høreapparat er en enhed, der forstærker lyd. Det bæres i øret. Et cochlear implant er en enhed, der forstærker et elektrisk signal. Det placeres i cochlea (det indre øre) med en operation.

Skal mit barn have et cochlear implant?

Det er en stor beslutning at få et cochlear implant. Skaf al den viden, du kan, om cochlear implants, og tal med andre om implants:

 • Tal med cochlear implant-specialisterne om, hvordan det kan hjælpe dit barn. Hvis der er mere end ét sted i dit område, som foretager indgrebet, så kontakt to steder.
 • Tal med forældre til andre børn med cochlear implants om deres erfaringer.
 • Tal med andre døve om cochlear implants. Overvej dine mål for dit barn. Spørg dig selv, om du tror et cochlear implant vil hjælpe dit barn til at nå disse mål.

Vil et cochlear implant hjælpe mit barn til at høre bedre?

Et cochlear implant er ikke en mirakelkur mod hørenedsættelse. Et implant alene lærer ikke barnet at tale. Et cochlear implant giver blot barnet mulighed for at kunne høre lyd. Selve arbejdet begynder, når operationen er overstået. Du kommer til at bruge mange timer på at øve lytte- og sprogfærdigheder, før dit barn lærer at tale. Sprogets kvalitets og kvantitet og lyttevanerne afgør, hvornår og hvor hurtigt dit barn lærer at tale.

Hvad er risikoen forbundet med et cochlear implant?

Som ved alle operationer er der risici, du skal kende til. Det skal dog bemærkes, at de fleste operationer ikke giver anledning til problemer. Din læge kan forklare risiciene for dig.

Bruges der forskellige metoder på de forskellige implantationscentre?

Mange centre arbejder i team. Teamet vurderer i fællesskab barnet og familien med henblik på at finde frem til, om et cochlear implant er en god løsning.

Teamet kan bestå af følgende personer:

 • En audiolog tester barnets hørelse med og uden høreapparater.
 • En tale- og sprogpædagog tester barnets sproglige færdigheder.
 • En øre-næse-halslæge ser efter, om barnet har en infektion eller andre problemer, der kan påvirke implantatet. Lægen kan ordinere en MR- eller CT-scanning af det indre øre.
 • En døveunderviser eller uddannelseskonsulent informerer dig om uddannelsesprogrammer for dit barn.
 • En sagsbehandler taler med dig for at finde frem til, om familien er i stand til at gennemføre den indsats, der kræves. Sagsbehandleren kan også hjælpe dig med at søge tilskud til implantatet.
 • En psykolog taler med dig og barnet om jeres mål, bekymringer og frygt omkring cochlear implant-operationen.

   

Mit barn har et cochlear implant, så hvorfor skal han eller hun bruge høreapparat i øret uden implant?

Et barn, der har et cochlear implant i det ene øre og svær hørenedsættelse uden forstærkning på det andet øre, kan kun lytte med det ene øre.

Prøv at stikke fingeren i det ene øre, mens du taler med en ven i støjende omgivelser. Du vil hurtigt opdage, at det bliver svært at forstå, hvad din ven siger. Med to ører er det nemmere at lytte i støjende situationer, og du kan nemmere høre, hvor lydene kommer fra. Dit barn kan ikke få de fordele, du har, hvis han eller hun kun lytter med forstærkning i det ene øre.

Dertil kommer, at hvis barnet ikke bruger resthørelsen i det ikke-implanterede øre, så vil det muligvis gradvist miste sin evne til at analysere lyde. Uden forstærkning stimuleres øret ikke af lyde, og det vil ikke fungere så godt, hvis og når dit barn får brug for det i fremtiden.

Hvor kan jeg få mere at vide om cochlear implants?

Phonak har siden 2009 samarbejdet med Advanced Bionics LLC, der producerer cochlear implants. De to virksomheder har altid haft særlig fokus på børn med hørehandicap samt disses familier og de specialister, som hjælper dem.

Her kan du læse erfaringer fortalt af familier, der har valgt at samarbejde med Advanced Bionics: www.advancedbionics.com/bea

Læs seneste nyt om produkter fra Advanced Bionics og deres førende resultater på www.advancedbionics.com