Taletræning

Hvordan kan jeg hjælpe mit barn til bedre talefærdigheder?

Nogle spørgsmål, som forældre til børn med hørenedsættelse ofte stiller, er: ""Vil vores barn nogensinde komme til at tale med os?" og ""Hvordan kan vi tale med vores barn?" Hvor godt et barn kommer til at tale afhænger af dets hørelse og af brugen af tekniske hjælpemidler. Mange børn med hørenedsættelse udvikler et godt sprog og en god taleevne, når de får den rette støtte og træning. Jo hurtigere jeres barn kan opfatte tale og sprog, desto bedre.

Hvordan forbedrer man talefærdighederne

Kommunikation kan foregå på mange måder: mundtligt, med fagter eller med tegnsprog. Man kan kommunikere med hinanden ved hjælp af én eller flere af disse metoder. Her følger en liste med forslag til, hvordan I kan kommunikere med jeres barn.

 • Hjælp barnet til at se på den, der taler, også selvom det ikke er svært at lytte. Det er godt at vænne sig til at være opmærksom
 • Lær barnet ikke at afbryde den, der taler, før vedkommende er færdig med sætningen. Barnet forstår det måske ikke til at begynde med, men han eller hun skal nok lære det
 • Fortæl barnet, at det skal sige det til den talende, når det ikke har opfanget det hele, og bede om at få gentaget det, som ikke blev forstået
 • Hjælp barnet med at lære at gentage, hvad det har hørt, så samtalepartneren ved, hvad der skal gentages
 • Hvis barnet ser ud til ikke at forstå, hvad der bliver sagt, så prøv at sige sætningen på en anden måde i stedet for bare at gentage de misforståede ord
 • Præsenter samtaleemnet (f.eks. "Vi snakker om ...""), og fortæl barnet, når I skifter emne
 • Fortæl barnet, at det er helt naturligt, hvis det føler sig mere træt end de andre elever efter skole, fordi det skal arbejde meget hårdere for at følge med i undervisningen
 • Tilskynd jeres barn til at se humoristisk på tingene
 • Tal tydeligt og langsomt på højst 1 til 2 meters afstand, eller brug et FM-system.
 • Stå i lyset og se direkte på jeres barn, så det bedre kan se jeres læbers bevægelse, ansigtsudtryk og gestikuleren. Husk på reglen: "Hvis han/hun ikke kan se mig, så kan han/hun heller ikke høre mig
 • Dæmp eventuel baggrundsstøj, eller gå væk fra den. Hvis barnet bruger høreinstrumenter med direktionale mikrofoner, så skal baggrundsstøjen være bag barnet, så han eller hun vender mod den eller det, han eller hun lytter til
 • Lav være med at overartikulere. Hvis I overdriver mundbevægelserne, forvrænger det talen og ansigtet og gør det svært at afkode de visuelle tegn
 • Undertekster kan være en hjælp, når I ser fjernsyn eller film
 • Tal om, hvad I laver, og beskriv det, I ser
 • Spil og syng sammen med barnet
 • Læs historier, og beskriv billederne
 • Hav en positiv indstilling til barnets evner til at kommunikere, og giv masser af ros
 • Men vigtigst af alt: Hyg jer, mens i kommunikerer!