Realistiske forventninger til høreapparatet

Det er meget vigtigt at forstå, hvad høreapparater kan og ikke kan udrette. Høreapparater kan kompensere for hørenedsættelsen over hele frekvensområdet. Det gør de ved at gøre svage lyde kraftigere og middelkraftige lyde komfortable og ved at sikre, at de kraftigste lyde ikke er for kraftige. Høreapparater kan ikke gøre hørelsen normal. De kan kun gøre lyde kraftige nok til, at hjernen kan bruge dem.

Kommunikationsevner

Også børn med let hørenedsættelse risikerer en forsinket udvikling af deres kommunikationsevner, hvis de ikke får de rigtige høreapparater og den rigtige støtte. Det vigtigste er at sørge for, at barnet bruger høreapparatet hele tiden, mens det er vågent. Høreapparater alene sikrer ikke, at barnet udvikler tale- og sprogfærdigheder. Små børn har brug for at høre mange forskellige lyde for at kunne lære. Det er meget vigtigt at de får "stimuleret hørelsen", så hjernen kan lære at fortolke tale og sprog. Jo mere du taler med barnet, jo mere erfaring vil barnet få i at lytte. Jo mere erfaring barnet får, jo bedre er hans eller hendes chancer for at udvikle kommunikationsevner.

Mål for kommunikation

Som noget af det første skal du beslutte, hvilken kommunikationsmetode, du vil bruge til dit barn. Der findes flere metoder til at lære dit barn at kommunikere. Det er svært at lære barnet at kommunikere, uanset hvilken metode du vælger. Specialister kan hjælpe dig med at fastsætte realistiske mål baseret på barnets evner og dine ønsker. Læs målene nedenfor for at finde ud af, hvad der er vigtigt for dig. Du har måske flere mål, der ikke er nævnt her. Du skal være opmærksom på, at dine mål og forventninger kan ændre sig med tiden afhængig af barnets fremskridt

  • Jeg ønsker, at mit barn kan kommunikere sine ønsker og behov til mig, familiemedlemmer og venner i forskellige situationer.
  • Jeg ønsker, at mit barn skal blive en lykkelig og selvstændig voksen, der kan træffe selvstændige valg og være en produktiv del af samfundet.
  • Jeg ønsker, at mit barn skal have en meningsfyldt uddannelse, der passer til hans eller hendes evner.
  • Jeg ønsker, at mit barn skal have meningsfyldte relationer til andre mennesker med og uden hørenedsættelse.
  • Jeg ønsker, at mit barn skal kunne bruge tale og sprog til at kommunikere med familien og andre.
  • Jeg ønsker, at mit barn skal kunne bruge tegnsprog til at kommunikere med familien og andre.