Hjælp til Phonak Remote App

Direkte tilkoblingsmuligheder

Sådan tilsluttes Phonak Audéo B-Direct til Phonak Remote app

Apple, Apple-logoet, iPhone, iPad og iOS er varemærker tilhørende Apple Inc., som er registreret i USA og andre lande.
Android, Google Play og Google-Play-logoet er varemærker tilhørende Google Inc.