Større forståelighed i biler

Brugere rapporterer om en 37 % reduktion i indsatsen, der kræves, når der lyttes til samtaler i bil

Phonak Speech i biler