Maksimal taleforståelighed

Mobiltelefonsamtaler

streamet direkte til begge høreapparater

Product benefit icon alttext