Typer af hørenedsættelse

En hørenedsættelse kan opstå ved et problem i det indre øre, mellemøret eller det ydre øre og kan være af varierende sværhedsgrad.

Det er vigtigt at forstå de forskellige typer af hørenedsættelse, da det har indflydelse på hvilke typer behandling, der er til rådighed. Afhængig af graden og typen af hørenedsættelse vil der være forskellige muligheder.

Typer af hørenedsættelse

Generelle retningslinjer du kan bruge til at identificere graden af din eller et familiemedlems hørenedsættelse

Hørenedsættelse forekommer i flere grader, men de fleste tilfælde kategoriseres som mild eller moderat. En høretest hos en specialist er den eneste måde, du kan få målt omfanget af din hørenedsættelse på og finde ud af, hvordan den bedst behandles.

Hvilke typer af hørenedsættelse findes der?

Man anvender normalt tre kategorier til at definere typen af hørenedsættelse. Disse kategorier bestemmes ved at identificere den del af høresystemet, problemet befinder sig:

  •  Konduktiv hørenedsættelse

Ved en konduktiv hørenedsættelse kan lyden ikke komme gennem det ydre øre eller mellemøret. Denne type hørenedsættelse kan skyldes væske, ørevoks eller en infektion i øret, og vil ofte være forbigående. Medicinsk behandling eller operation kan være en løsning ved en konduktiv hørenedsættelse.

  • Perceptiv hørenedsættelse 

En perceptiv hørenedsættelse kommer ved problemer i det indre øre. Denne form for hørenedsættelse er oftest permanent. Faktorer som alder, støj og genetik er almindelige årsager til denne type hørenedsættelse. Høreapparater eller cochlear implants vil være de mest almindelige former for behandling.

  • Blandet hørenedsættelse 

Denne type er en blanding af de to ovenstående.

Hvis du vil vide mere om de forskellige typer af hørenedsættelse, så tag et kig på siden Årsager til hørenedesættelse.

Hørenedsættelsens sværhedsgrader

En hørenedsættelses sværhedsgrad klassificeres som værende mild, moderat, svær eller meget svær. At få din hørelse undersøgt professionelt vil være den eneste måde, hvorpå du kan få bestemt graden af hørenedsættelse, samt hvordan den bedst kan behandles.

  • Mild hørenedsættelse

Svage lyde kan ikke høres. Det kan være svært at føre en samtale, hvor der er meget baggrundsstøj.

Moderat hørenedsættelse

Svage og moderat kraftige lyde kan ikke høres. Det vil være meget svært at føre en samtale, når der er baggrundsstøj.

  • Kraftig hørenedsættelse

Der kan kun føres en samtale, hvis modparten hæver stemmen. Samtaler i grupper vil være meget krævende.

  • Svær hørenedsættelse

Visse kraftige lyde kan godt høres. Uden et høreapparat vil det ikke være muligt at kommunikere, heller ikke selv med stor anstrengelse.

  • Ensidig hørenedsættelse

En hørenedsættelse er også defineret ved, om det er et øre (ensidig/unilateral hørenedsættelse) eller begge ører (bilateral hørenedsættelse), der er påvirket. Denne skelnen er vigtig, da der er særlige løsninger, der kun henvender sig til ensidige hørenedsættelse.

  • Medfødt (kongenit) vs. erhvervet hørenedsættelse

Årsagen til hørenedsættelsen kan kategoriseres efter, om den er medfødt, eller den er opstået efter fødslen, altså på et givet tidspunkt i løbet af livet.

Online Hørescreening

Online Hørescreening

Prøv vores 3 minutters online hørescreening 

Learn more

Find en hørespecialist i nærheden af dig

Find en ekspert i nærheden af dig

Tag det næste skridt, og få en evaluering af en hørekonsulent

Find en ekspert