Årsager til hørenedsættelse

Et kort indblik i de mulige grunde til din eller dit familiemedlems hørenedsættelse

Learning about the causes of hearing loss and the type of hearing loss you or a loved one could be experiencing, is the first step towards finding solutions that allow life to be lived to the fullest. Experiencing hearing loss - whatever the cause or extent - isn’t pleasant, but there is good news: thanks to modern hearing aid technology, hearing loss is a treatable condition.

Hearing loss can be categorized according to the severity and type of hearing loss, if it was present at birth or acquired later in life and if it affects one or both ears.

Hearing loss occurs when part of the ear is unable to function properly. This could be as a result of a problem or problems in the outer, middle, inner ear. If the issue lies in the outer or middle ear, we refer to the hearing loss as conductive. If the issue is in the inner ear it is called a sensorineural hearing loss. A hearing loss which involves an element of both conductive and sensorineural is called a mixed hearing loss.

Causes in the outer or the middle ear (Conductive hearing loss)

Hearing loss caused by issues in the outer ear or the middle ear is called conductive hearing loss. Most outer and middle ear problems can be treated with medication or surgery. The most common causes of hearing loss caused by the outer or middle ear are

 • Occluding earwax in the ear
 • Ear infection (e.g. otitis media)
 • Fluid behind the eardrum
 • Inflammation
 • Perforation of the eardrum
 • Otosclerosis (a stiffening of the bones in the middle ear)
 • Deformations of the ear canal
 • A foreign object in the ear canal

Causes in the inner ear (Sensorineural hearing loss)

Hearing loss caused by issues with the inner ear is called sensorineural hearing loss. Most hearing issues arise in the inner ear, when hair cells become damaged. When the hair cells are damaged, often as a result of years of loud noise exposure and aging, it can affect the transmission of signals to the auditory nerves. Usually, inner ear hearing loss cannot be corrected medically, however hearing difficulties can be improved with hearing aids. The most common causes of sensorineural hearing loss are

 • The natural aging process (presbycusis)
 • Exposure to loud noise
 • Some types of medication (ototoxic drugs)
 • Skull fractures or other head injuries
 • Genetics
 • Illnesses (e.g. Ménière’s disease, Diabetes, ...)
 • Inner ear malformations

To learn more please refer to our section on the types of hearing loss.

Viden om årsagerne til hørenedsættelse og den type hørenedsættelse, du eller dit familiemedlem kan have, er det første skridt mod at finde løsninger, som gør det muligt at leve livet uden begrænsninger. Hørenedsættelse uanset årsag eller omfang er ikke behageligt, men vi har godt nyt: Med moderne høreapparatteknologi er hørenedsættelse en tilstand, der kan behandles.

Hørenedsættelse kan inddeles i to grove kategorier: medfødt hørenedsættelse, som er hørenedsættelse, der er til stede ved fødslen, og som er forårsaget af faktorer som gener eller for tidlig fødsel. Den anden er erhvervet hørenedsættelse, som er hørenedsættelse, der opstår efter fødslen, og som skyldes faktorer som sygdom eller skader på øret.

Selvom vi faktisk "hører" med hjernen, så opstår hørenedsættelse, når en del af øret – det ydre øre, mellemøret eller det indre øre – er beskadiget eller ikke kan fungere korrekt og ikke kan lede lydsignalerne frem til hjernen på normal vis.

Årsager i det ydre øre

Disse problemer er ofte nemme at behandle og omfatter problemer som ørevoks og infektioner i øregangen.

Årsager i mellemøret

Inflammation, væske bag trommehinden, sprængt trommehinde og otosklerose (sammenvækst af knoglerne i mellemøret) er de hyppigste problemer i mellemøret. De fleste problemer i det ydre øre og mellemøret kan løses effektivt med medicin eller operation.

Årsager i det indre øre

Det er her, de fleste høreproblemer opstår. Den hyppigste årsag er den naturlige aldringsproces, men kraftig støj, visse typer medicin eller kraniefrakturer kan også påvirke hørelsen. De fine hårceller i det indre øre bliver beskadiget, og det påvirker overførslen af signaler til hørenerverne. Oftest kan hørenedsættelse i det indre øre ikke løses medicinsk, men det kan korrigeres med høreapparater.

Online hearing test

Online hearing test

Get an indication of your hearing loss with our three-minute online hearing test

Learn More

Find an expert near you

Find an expert near you

Get a better understanding of your hearing loss by visiting an audiologist or hearing clinic in your area

Find an expert