Årsager til hørenedsættelse

Et kort indblik i de mulige grunde til din eller dit familiemedlems hørenedsættelse

At lære noget omkring årsagerne til og typerne af hørenedsættelse hos dig selv eller en pårørende er første skridt hen imod at forsøge at finde en løsning, så du igen kan leve dit liv fuldt ud. At leve med en hørenedsættelse, hvad end årsagen eller omfanget må være, er ikke rart, men der er heldigvis godt nyt: Takket være moderne høreapparatteknologi er en hørenedsættelse noget, der kan afhjælpes.

Man kan kategorisere hørenedsættelser i forhold til deres sværhedsgrad og type, om den var til stede ved fødslen eller er opstået senere i livet, og hvorvidt den påvirker det ene eller begge ører.

En hørenedsættelse opstår, når en eller flere dele af høresystemet ikke fungerer, som det skal. Det kan fx skyldes et problem i det ydre øre, i mellemøret eller i det indre øre. Hvis problemet ligger i det ydre øre eller mellemøret, kalder man hørenedsættelsen for konduktiv. Hvis problemet derimod ligger i det indre øre, kaldes den for perceptiv. Hvis begge områder er involveret, er der tale om en blandet hørenedsættelse.

Årsager i det ydre øre og mellemøret (konduktive hørenedsættelser)

Hørenedsættelser, der skyldes et problem i det ydre øre eller i mellemøret, kaldes konduktive hørenedesættelser. De fleste af disse tilstande kan behandles medicinsk eller kirurgisk. De mest almindelige årsager i ydre øre eller mellemøre er:

 • Ørevoks, der blokerer øregangen
 • Øreinfektion (fx akut mellemørebetændelse)
 • Væske i mellemøret
 • Inflammation
 • Hul på trommehinden
 • Otosklerose (stivhed i mellemøreknoglerne)
 • Øregangsdeformiteter
 • Fremmedlegeme i øregangen

Årsager i det indre øre (perceptive hørenedsættelser)

Hørenedsættelse, der skyldes et problem i det indre øre, kaldes for percetive hørenedsættelser. De fleste af disse opstår, når hårcellerne bliver beskadiget. Det sker ofte som et resultat af årevis af støjpåvirkning eller alderdom, og det påvirker transmittionen af signalet fra sneglen og videre ind til hørenerven. Som regel vil denne type hørenedsættelse ikke kunne behandles medicinsk, men hørevanskelighederne kan dog forbedres med høreapparater. De mest almindelige årsager til perceptive hørenedsættelser er:

 • Naturlig aldring (presbyacusis)
 • Udsættelse for kraftig støj
 • Visse typer medicin (ototoxiske stoffer)
 • Kraniefraktur eller andre hovedtraumer
 • Genetiske faktorer
 • Sygdomme (fx Ménière’s sygdom, diabetes mm.)
 • Medfødte misdannelser i det indre øre

Vil du vide mere, så se afsnittet typer af hørenedsættelse.

Viden om årsagerne til hørenedsættelse og den type hørenedsættelse, du eller dit familiemedlem kan have, er det første skridt mod at finde løsninger, som gør det muligt at leve livet uden begrænsninger. Hørenedsættelse uanset årsag eller omfang er ikke behageligt, men vi har godt nyt: Med moderne høreapparatteknologi er hørenedsættelse en tilstand, der kan behandles.

Hørenedsættelse kan inddeles i to overordende kategorier: medfødt hørenedsættelse, som er hørenedsættelse, der er til stede ved fødslen, og som er forårsaget af faktorer som gener eller for tidlig fødsel. Den anden er erhvervet hørenedsættelse, som er hørenedsættelse, der opstår efter fødslen, og som skyldes faktorer som sygdom eller skader på øret.

Selvom vi faktisk "hører" med hjernen, så opstår hørenedsættelse, når en del af øret – det ydre øre, mellemøret eller det indre øre – er beskadiget eller ikke kan fungere korrekt og ikke kan lede lydsignalerne frem til hjernen på normal vis.

Årsager i det ydre øre

Disse problemer er ofte nemme at behandle og omfatter problemer som ørevoks og infektioner i øregangen.

Årsager i mellemøret

Inflammation, væske bag trommehinden, sprængt trommehinde og otosklerose (sammenvækst af knoglerne i mellemøret) er de hyppigste problemer i mellemøret. De fleste problemer i det ydre øre og mellemøret kan løses effektivt med medicin eller operation.

Årsager i det indre øre

Det er her, de fleste høreproblemer opstår. Den hyppigste årsag er den naturlige aldringsproces, men kraftig støj, visse typer medicin eller kraniefrakturer kan også påvirke hørelsen. De fine hårceller i det indre øre bliver beskadiget, og det påvirker overførslen af signaler til hørenerverne. Oftest kan hørenedsættelse i det indre øre ikke løses medicinsk, men det kan korrigeres med høreapparater.

Online Hørescreening

Online Hørescreening

Prøv vores online hørescreening, og få hurtig og nyttig feedback om din hørelse

Læs mere

Find en hørespecialist nær dig

Find en hørespecialist i nærheden af dig

Kontakt en hørespecialist i dit nærområde og få en bedre forståelse af din hørenedsættelse.

Find en specialist