Sådan taler man med en person med hørenedsættelse

Støttesystem

Der findes forskellige måder, hvorpå du kan hjælpe en ven eller et familiemedlem til at erkende, at de har hørenedsættelse i større eller mindre grad. Det kan være svært at bringe emnet på bane, da man kan blive mødt med blandede reaktioner.
Det er almindeligt, at man tøver, men din støtte er vigtig, og indsatsen vil blive belønnet i det lange løb.

Kom i gang med samtalen

Lyt, hjælp, gentag.

Her finder du nogle gode tip til, hvordan du kommer i gang med samtalen:

1. Vælg det rigtige sted
Vælg et sted, hvor I kan være alene og sidde komfortabelt, og hvor der ikke er baggrundsstøj.

2. Tal tydeligt
Sørg for, at personen kan se dit ansigt, og tal tydeligt.

3. Vis forståelse
Der er almindeligt, at mennesker nægter, at de har hørenedsættelse. Det kan hjælpe at tale om, de teknologiske fremskridt, der har medført, at høreapparater ser anderledes ud og fungerer på en anden måde.

4. Fortæl, hvordan personens hørenedsættelse påvirker dig
Ægtefællen eller familiemedlemmer til en person med hørenedsættelse er ofte nødt til at agere stemme ved samtaler i grupper. Desuden er der et element af fare, da den berørte person måske ikke kan høre et råb om hjælp. Ved at forklare disse og andre situationer kan I få belyst emnet og opmuntre jeres pårørende til at tage initiativ til at komme til at høre bedre.

5. Fortæl, at det er vigtigt at behandle hørenedsættelse hurtigt
Der findes mange dokumenterede problemer, som skyldes hørenedsættelse. Nogle mennesker undgår social kontakt og holder sig hjemme, fordi de har svært ved at interagere med andre i krævende lyttesituationer. Andre tilfælde beskriver depression eller et fald i kognitive funktioner. Akkurat som motion holder hørelsen hjernen i gang, og det er meget vigtigt at støtte en ven eller et familiemedlem i at overvinde personlige forhindringer, som hænger sammen med hørenedsættelse.

Vær en partner i processen.
Tag med på rejsen, og oplev lydene sammen.

Jeg er så glad for, at jeg sagde det. Vores forhold har ændret sig rigtig meget.

Find en hørespecialist i nærheden af dig

Find en ekspert i nærheden af dig

Tag det næste skridt, og få en evaluering af en hørekonsulent

Find en ekspert