Høretest til børn

En høretest kan bidrage til at identificere, hvorvidt der er tale om hørenedsættelse, om begge ører eller kun det ene er ramt, hvilken type hørenedsættelse, der er tale om, om hørenedsættelsen kan behandles medicinsk eller ved hjælp af en høreteknologi (høreapparater, cochlear-implantater og hjælpeteknologier), samt hvordan hørenedsættelsen påvirker dit barn og dets evne til at kommunikere.

Forskellige typer af høretest

Hørescreening

En hørescreening påviser som regel kun, at barnets hørelse er nedsat. Selve hørescreeningen er hurtig, pålidelig og smertefri. Hvis hørescreeningen påviser, at barnet har en hørenedsættelse, henvises barnet til en mere detaljeret vurdering.

Objektiv høretest

Denne test kræver ikke, at barnet reagerer eller deltager aktivt, når han eller hun hører en lyd. Denne type test bruges som regel til spædbørn og små børn, udviklingshæmmede børn og besværlige børn i forbindelse med tidligere (ubrugelige) test, samt til at bekræfte resultatet af en adfærdstest.

 • Hjernestammeaudiometri (Auditory Brainstem Response – ABR): En lyd afspilles i et par hovedtelefoner, og lydreaktionen i ørerne måles. Disse optagelser analyseres og giver et estimat af hørelsesfølsomheden.
 • Otoakustiske emissioner (OAE'er): OAE’er viser, hvor godt hårcellerne i sneglen (cochlea) fungerer. Ved at sende en række lyde ind i barnets øre via en lille spids med en mikrofon optages reaktionen på disse lyde fra cochlea.
 • Tympanometri: Denne type test viser, hvor godt trommehinden og mellemøret fungerer. En lille smule luft pustes forsigtigt ind i barnets øre, hvorefter omfanget af trommehindens bevægelser som reaktion på ændringen i lufttrykket registreres. Denne test kan være med til at konstatere, om der er hul på trommehinden eller væske i mellemøret.

Adfærdsbaseret høretest

En adfærdsbaseret høretest viser, hvordan dit barn hører og reagerer på lyde inden for et bestemt frekvensspektrum. Lydene udsendes via hovedtelefoner eller højttalere. Audiologen holder øje med og optager dit barns reaktion på de laveste testlyde og indsætter dem i et såkaldt audiogram.

Sådan måles hørenedsættelse

Lyd opstår ved forskellige tonelejer kaldet ”frekvenser” og lydstyrkeniveauer kaldet ”intensiteter”. Måleenhederne for disse kaldes henholdsvist hertz (Hz) og decibel (dB). Testens frekvensspektrum strækker sig normalt fra de lave frekvenser på ca. 250 Hz til de høje på omkring 8.000 Hz. Intensitetsspektret strækker sig fra 0 dB (meget lav lyd) til 120 dB (meget høj lyd). Høretesten er en måling af, hvor lavt vi kan høre ved hver frekvens.

Audiogrammet

Resultatet af høretesten illustreres i form af et audiogram, som er en graf, der viser de laveste lyde, som barnet kan høre. Lydene er lave eller høje i intensitet og dybe eller lyse i frekvens. Hver lyds intensitet og frekvens fremgår også af audiogrammet. De meget lave lyde ligger øverst på audiogrammet, og de meget høje nederst. De dybe lyde ligger til venstre, mens de lyse ligger til højre.

Audiogram

Grader af hørenedsættelse

Der findes forskellige grader af hørenedsættelse. I børns tilfælde angives hørelsen typisk i form af det gennemsnitlige høreniveau:

 • Ingen hørenedsættelse: 0-20 dB
 • Mild hørenedsættelse: 21-40 dB
 • Moderat hørenedsættelse: 41-65 dB
 • Kraftig hørenedsættelse: 66-90 dB
 • Svær hørenedsættelse: 91 dB eller derover

Hørenedsættelse påvirker ofte vores evne til at forstå tale. Dette gælder især konsonanterne /p/, /k/, /f/, /h/ eller alle /t/-, /sh/- og /s/-lyde, som ikke længere er hørbare.

Typiske spørgsmål i forbindelse med høretest

Hvorfor har mit barn brug for en høretest?

Der er en række mulige årsager til, at dit barn bør få testet sin hørelse:

 • Dit barn bestod ikke en hørescreening af nyfødt eller hørescreening i skolen.
 • Du, et familiemedlem eller dit barns lærer har udtrykt bekymring om, at dit barn har svært ved at høre eller tage imod instrukser.
 • Dit barn har fortalt, at han/hun har svært ved at høre.
 • Dit barn skal have foretaget et indgreb i øret.
 • Dit barn skal til at begynde på medicin, der kan påvirke hørelsen.

Hvor ofte har mit barn brug for en høretest?

Dit barns hørestatus kan ændres med tiden. Nogle typer hørenedsættelse er midlertidige og kan behandles medicinsk, mens andre er permanente. Det samme gælder alvorsgraden af nogle typer hørenedsættelse, der kan forringes eller forbedres med tiden, mens andre typer forbliver uændret. Det anbefales derfor, at børn med konstateret hørenedsættelse gennemgår en høretest mindst en gang om året for at få en opdatering på barnets hørelse. Hvis dit barn er lille, eller hvis høretestene er ubrugelige eller usikre, kan det blive nødvendigt med flere høretest i løbet af året.

Hvem udfører mit barns høretest?

En børneaudiolog, som er uddannet i at arbejde med spædbørn og små børn, udfører en omfattende vurdering af barnets hørelse. Børneaudiologen gennemgår resultatet af vurderingen sammen med dig, besvarer eventuelle spørgsmål og forklarer de næste skridt vurderingen og behandlingen af dit barns hørenedsættelse.