Hørenedsættelse og børn

Høreteknologi hjælper med at knytte bånd

Kids and hearing loss

Hearing loss affects 1-4 infants per 1000 births.1 This number is far greater if children with fluctuating hearing loss (resulting from ear infections) and unilateral (one-sided) hearing loss are included.

As a parent, educating yourself about hearing loss in children is the first step towards making the best decisions for your child’s future. Acting early in your child’s life is very important.

Ears are the doorway to the brain

We’re accustomed to thinking that we hear with our ears, but in fact, we hear with our brain.2 The ear is the structure that captures raw sound from the environment and directs it to the brain, where auditory information is processed and given meaning. As such, our ears can be thought of as “doorways” to the brain, where hearing truly occurs.

Children with a hearing loss have a “doorway issue”. Any impairment, whether mild or profound, unilateral or bilateral, means that sound cannot get through the doorway of the ear and reach the brain as it should.

How sounds reach the brain – the ears

Your child’s ears are unique. Even the left and right ear are different in shape and size. The ear has three main parts: the outer, middle, and inner ear.

Sound is captured by the outer ear and travels down the ear canal to the eardrum, causing it to vibrate. The vibrations are passed to the small bones of the middle ear, which increase the loudness of the sounds before they reach the inner ear.

In the inner ear, small hair cells move and release a chemical telling the hearing nerve to send an electric signal to the brain. When the electrical signal reaches the brain it is translated into meaningful sound.3

Where meaning is made from sounds – the brain

In the first few years of life, brain development is rapid and complex, and every new experience taken in by a child’s senses creates connections and neural pathways. Repetition is essential for strengthening these pathways, and in the case of hearing, repeating words and sounds helps develop a child’s brain.

Hearing loss in kids - why it’s important to act early

For children with hearing loss, sounds do not reach the brain as they should. Thus, not only do kids with hearing loss have trouble hearing sound but they also miss out on the opportunity to develop the neural pathways that are of such fundamental importance for their development.

Hearing loss in babies is even more pressing because we already start hearing weeks before we are born.4 Consequently, a newborn with hearing loss will have already lost weeks of the usual development of its neural pathways at birth and it becomes even more urgent to act fast.

Hearing aids for children

The purpose of the technology behind devices such as hearing aids and wireless microphones is to successfully deliver auditory information to the brain by compensating for blocked doorways. As such, we like to think of hearing technologies as door-opening devices.

Learn more about hearing aids for children

Conversations build relationships

By giving children access to a world full of conversations, we can help them develop the relationships and skills they need to live life to the fullest – to play, interact, learn, communicate and ultimately, succeed.

Strong relationships help children understand their world, strengthen brain architecture and support the development of communication and social skills.5

Samtaler skaber relationer

Ved at give børn adgang til en verden fuld af samtaler kan vi hjælpe dem med at udvikle de nødvendige færdigheder for at leve et optimalt liv – at lege, interagere med andre, lære, kommunikere og lykkes med deres mål.

Som forælder er det første skridt mod at træffe de bedste beslutninger for dit barns fremtid at uddanne dig selv om hørenedsættelse hos spædbørn, småbørn og yngre børn. Det er afgørende at gribe ind tidligt i barnets liv.

Stærke relationer hjælper børn med at forstå verden omkring dem, udvikler hjernen og understøtter udviklingen af kommunikationsmæssige og sociale færdigheder.1

Et barn har brug for at høre 45 millioner ord inden fireårsalderen for at være skoleklar.1

Styrken ved "belønningsinteraktioner"

Ordudvekslinger frem og tilbage danner grundlaget for disse vigtige relationer. Disse kaldes for "belønningsinteraktioner". De stimulerer de neurale forbindelser, udvikler hjernen og understøtter udviklingen af kommunikationsmæssige og sociale færdigheder.1 Disse interaktioner vækker barnets nysgerrighed og hjælper det med at forstå verden.

Både kvantitet og kvalitet spiller en rolle

Antallet af ord og antallet af interaktioner, barnet udsættes for, påvirker hjernens aktivering og hjælper med at udvikle et ordforråd, give en mere veludviklet hjernevirksomhed og skabe bedre læringsmæssige resultater.2,3 Børn skal have adgang til flere millioner ord og tusindvis af timers lytning for at udvikle deres tale- og læsefærdigheder.2,4

Det er ikke kun antallet af samtaler, der er vigtigt, men også mangfoldigheden og kompleksiteten af det sprog, du bruger, og barnets evne til at høre det tydeligt.5

Derfor tæller hver en lyd

Adgang til lyde er afgørende for forældre, som vælger et lytte- og taleresultat for deres barn. Børn skal have adgang til flere millioner ord og tusindvis af timers lytning for at udvikle deres tale- og læsefærdigheder.

Ifølge forskning på området vil adgang til klar og tydelig lyd tidligt i livet maksimere barnets chancer for at udvikle sine tale- og sprogevner samt sociale færdigheder.2

Alle samtaler er vigtige

 

1. Registrer barnets forsøg på at kommunikere og derefter bidrage med en passende respons.

Phonak Tennis Illustration
 

Barnets del af belønningsinteraktionen omfatter alle forsøg på kommunikation, f.eks. en lille babys sprællen eller imitation, et lille barns pegen eller et ældre barn, der spørger "Hvorfor? Den modtagende parts del af belønningsinteraktionen er alle passende former for respons, f.eks. et smil, et ansigtsudtryk eller ord. Når du giver barnet en belønning, ved det, at du har hørt og forstår dets tanker og følelser.

 

2. Stil dit barn spørgsmål, og giv dig tid til at lytte aktivt.

Spørgsmål opildner børn til at deltage aktivt. Og når du som forælder lytter aktivt, bekræfter du barnet og styrker båndet mellem jer. Du kan få det maksimale ud af disse interaktioner ved at bruge et detaljeret og varierer sprog og stimulere dit barns fantasi ved hjælp af spørgsmål.

 
Boy with toy and dad
 

3. Gør belønningsinteraktioner til en daglig rutine.

OCHL_Study_Outcomes_Illustration
 

Hverdagsrutiner er en oplagt mulighed, når det drejer sig om belønningsinteraktioner. Eksempelvis, når du skifter bel eller følger barnet i skole om morgenen. Samtaler bliver således en naturlig del af det at kommunikere, og dit barn får meningsfulde interaktioner hele dagen igennem.

 

4. Gå aldrig glip af en samtale.

Ved at give dit barn adgang til klar, fyldig lyd i alle situationer går barnet ikke glip af samtaler og muligheder for at knytte bånd. Dit barns har behov for følgende:

  • Høreapparater, der bæres i alle dets vågne timer
  • Roger-mikrofonteknologi, der bruges i kraftig støj og ved samtaler på afstand6

At omgivende støj fjernes (sluk f.eks. for radioen, og luk vinduerne)

 
Illustation_roger_bar_cmyk
 

Ørerne er indgangen til hjernen

Tænk på ørerne som indgangen til hjernen og hørenedsættelse som et blokeringsproblem. Hvis lydene ikke når ind til hjernen, går den vigtige lydinformation tabt. Hvis lydene ikke høres, går barnet glip af alle de vigtige udviklingsfordele, som belønningsinteraktioner giver.

Find ud af, hvordan menneskets hørelse virker

Hørenedsættelse hos børn

Hvis dit barn ikke reagerer ens eller ikke reagerer passende på omgivende lyde eller dine talte ord, kan det blot skyldes uopmærksomhed. Det kan dog også være et tegn på, at barnet ikke hører ordentligt. Læg mærke til eventuelle ændringer i dit barns adfærd og tegn på nedsat hørelse.

Hørenedsættelse – tegn, typer og årsager

Høretest til børn

Dit barns hørelse kan testes på flere forskellige måder. Hovedformålet med at teste barnets hørelse er at identificere graden og typen af hørenedsættelsen.

Tilgængelige høretest til børn

Hvad kan du gøre for at hjælpe dit barn?

Takket være moderne høreteknologi er fremtiden for børn født med hørenedsættelse lysere end nogensinde. Vores dedikerede Sky M-portefølje af høreapparater er udviklet specifikt til at opfylde hørehæmmede børn i alle aldre. I særligt udfordrende lyttesituationer, såsom i støjende omgivelser eller på afstand, kan trådløs Roger-mikrofonteknologi forbedre taleforståeligheden yderligere.

Sådan hjælper du bedst dit barn

With Roger technology use in the home, children are exposed to up to 5,300 more words in an 8-hour day.10 They also have access to 12% more child directed speech compared to using hearing aids alone.11

Med Roger-teknologien får børn mulighed for at høre op til 5.300 ord i løbet af en 8-timersperiode hver dag.7 De får også adgang til 12 % mere børneorienteret tale sammenlignet med, at der kun bruges høreapparater.8

Sammen kan vi ændre dit barns liv

Hos Phonak forstår vi børns behov for at kunne lytte ubesværet og vigtigheden i at give dem uhindret adgang til alle lydene i deres omgivelser. Phonak har over 45 års erfaring inden for børneaudiologi, og vi har et tæt samarbejde med førende børnespecialister, specialister i høreapparater og lærere om at skabe innovative, holistiske løsninger til vores kommende generationer.

Referencer

1 American Speech-Language-Hearing Association. Causes of Hearing Loss in Children. Retrieved from https://www.asha.org/public/hearing/Causes-of-Hearing-Loss-in-Children/.
2 Flexer, Carol (2018). The ears are doorways to the brain. Phonak Insight, retrieved from www.phonakpro.com/evidence, accessed February 19th, 2018.
3 National Institute on Deafness and Other Communication Disorders (NIDCD). How Do We Hear? Retrieved from https://www.nidcd.nih.gov/health/how-do-we-hear
4 Mayoclinic. Pregnancy week by week. Retrieved from https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/pregnancy-week-by-week/in-depth/fetal-development/art-20046151

5 National Scientific Council on the Developing Child. (2004). Brain architecture. Retrieved from https://developingchild.harvard.edu/science/key-concepts/brain-architecture/, accessed August 19th, 2019.
6 Hart, B., & Risley T. R. (1995). Meaningful differences in the everyday experience of young American children. Paul H Brookes Publishing.
7 Romeo, R. R., Leonard, J. A., Robinson, S. T., West, M. R., Mackey, A. P., Rowe, M. L., & Gabrieli, J. D. E. (2018). Beyond the 30-million-word gap: Children’s conversational exposure is associated with language-related brain function. Psychological Science, 29(5), 700-710.
8 Dehaene, S. (2009). Reading in the Brain: The Science and Evolution of a Human Invention. Viking.
9 Hurtado, N., Marchmann, V. A., & Fernald, A. (2008). Does input influence uptake? Links between maternal talk, processing speed and vocabulary size in Spanish-learning children. Developmental Science, 11(6), 31-39.
10 Thibodeau, L. (2014). Comparison of speech recognition with adaptive digital and FM wireless technology by listeners who use hearing aids. American Journal of Audiology 23(2), 201-210.
11 Benitez-Barrera, C.R., Angley G., & Tharpe, A.M. (2018). Remote microphone system use at home: Impact on caregiver talk. Journal of Speech, Language and Hearing Research, Vol. 61, 399-409.
12 Benítez-Barrera, C., Thompson, E., Angley, G., Woynaroski, T., & Tharpe, A.M. (2019). Remote Microphone System Use at Home: Impact on Child-Directed Speech. Journal of Speech Hearing Language Research, 62(6): 1-7.

1 Hart, B. & Risley, T. (1995): Meaningful differences in the everyday experience of young American children. Baltimore, MD: Paul H. Brookes Publishing.

2 McCreery, R. W., Walker, E. A., Spratford, M., Bentler, R., Holte, L., Roush, P., & Moeller, M. P. (2015): Longitudinal predictors of aided speech audibility in infants and children. Ear and Hearing, 36 Suppl 1, 24–37.

3 Benitez-Barrera, C., Angley, G. & Tharpe, A.M. (2017): Remote microphone system use at home: Impact on caregiver talk. Manuskript indsendt med henblik på udgivelse.