Privat politik - myPhonak Junior app

Seneste opdatering: 18.10.2022

Denne fortrolighedserklæring beskriver, hvordan dine persondata indsamles og behandles i forhold til myPhonak Junior-appen ("mobilappen") med alle øvrige adgangs- eller anvendelsesteknologier, der vedrører mobilapplikationen ("mobiltjenesten") som beskrevet herunder.

Denne fortrolighedserklæring opdateres fra tid til anden. I så fald informerer vi dig herom, og datoen for sidste opdatering fremgår øverst i dette dokument. Vi anbefaler, at du gennemlæser fortrolighedserklæringen fra tid til anden.

1. Dataansvarliges identitet

Sonova AG, Laubisrütistrasse 28, 8712 Stäfa, Schweiz (www.sonova.com), ("Sonova AG") fungerer som dataansvarlig ved indsamling af brugs- og adfærdsdata fra mobilappen og de tilsluttede høreapparater.

Din hørespecialist ("HS") kan også fungere som controller for behandlingen beskrevet i slutningen af nedenstående afsnit.

2. Formål med indsamling og behandling af persondata

a. Analyse til product- og tjenesteudvikling

Formål

- Sikring af mobiltjenesternes tilgængelighed
- Forbedring af mobilappens ydeevne
- Registrering af problemer med høreapparater og forbedring af produktet
- Registrering af problemer med og forbedring af mobilappen

Juridisk grundlag

- Samtykke

Indsamlede persondata

- Brugsdata (f.eks. mobilenhed, mobilappen og dens brug, høreapparatets tilstand, sprogenhed osv.)
- Brugsdata (f.eks. brug af høreapparatet, f.eks. brugstid i forskellige akustiske miljøer, batteriopladningscyklusser, din interaktion med høreapparatet, såsom fjernbetjening og justering, osv.)

Efter indsamling bliver persondataene øjeblikkeligt anonymiseret i vores systemer. Analysebehandling udføres udelukkende med anonymiserede persondata. Du kan give dit samtykke til denne dataindsamling ved opsætning af mobilappen og til enhver tid slå indstillingen til og fra under indstillingerne i det juridiske afsnit i mobilappen.

b. Fjernsupport

Formål

- Virtuel tilpasning høreapparater og tilhørende support

Juridisk grundlag

- Opfyldelse af kontraktforpligtelser med hørespecialist

Indsamlede persondata

- Hørespecialistdata (brugstid)
- Mobildata (navn på scenarie/base)
- Netværkstype

3. Videregivelse af dine persondata

Sonova AG er berettiget til at videregive dine persondata til følgende tredjeparter:

- Hørespecialister i forbindelse med brug af fjernsupport, hvor det er relevant
- Andre virksomheder i vores koncern, såsom datterselskaber
- Samarbejdspartnere, leverandører og tredjeparter, såsom Microsoft, Twilio og/eller Xirsys, Google Inc., Apple Inc., og Survey Monkey
- Andre organisationer og offentlige instanser, herunder ordensmagten, i henhold til gældende lovgivning.

Før vi videregiver persondata til tredjeparter, anmoder vi udtrykkeligt om dit samtykke. Hvis vi er forpligtet til at videregive persondata uden dit samtykke, videregiver vi kun de persondata, som er strengt nødvendige for det pågældende formål og opfyldelsen af vores juridiske forpligtelser.

4. Dataoverførsler

Bemærk, at ovenstående tredjeparter muligvis har hjemsted i andre lande. Dine persondata overøres derfor muligvis til lande, der ikke opretholder samme niveau af persondatabeskyttelse som i dit hjemland. I så fald træffer vi de fornødne foranstaltninger, herunder relevante organisationsmæssige, tekniske og juridiske foranstaltninger, for at administrere den pågældende dataoverførsel, og for at sikre, at det påkrævede databeskyttelsesniveau er sikret i henhold til gældende lovgivning.

5. Dataopbevaring

Sonova AG opbevarer som minimum dine persondata i den tid, det tager at opfylde vores forpligtelser i henhold til foregående afsnit. I tilfælde af, at der kræves en længere dataopbevaringstid i henhold til gældende lovgivning eller andre bestemmelser, anvender vi den længere tid for at opfylde vores juridiske forpligtelser.

Dine persondata, som behandles af hørespecialister af hensyn til fjernsupporten, opbevares i henhold til gældende lovgivning. Kontakt venligst din hørespecialist med henblik på flere oplysninger om dennes dataopbevaringstid.

6. Dine juridiske rettigheder

Inden for rammerne af indsamlingen og behandlingen af dine persondata og i henhold til gældende lovgivning har du ret til at anmode om adgang til, berigtigelse og sletning af dine persondata samt om begrænsning af behandling af dine persondata. Derudover har du ret til at gøre indsigelser mod behandlingen af dine persondata, anmode om at få tilsendt dine persondata i elektronisk format, tilbagetrække dit samtykke til enhver tid og i enkelte retskredse instruere den dataansvarlige i, hvordan dine persondata skal behandles efter din død. Du har ret til at udøve dine rettigheder ved at benytte kontaktoplysningerne i kontaktafsnittet nedenfor. Alternativt kan du kontakte hørespecialisten, hvis dine rettigheder vedrører persondata, der behandles med henblik på fjernsupporten.

Bemærk, at udøvelsen af sådanne rettigheder ikke er absolut og er underlagt de begrænsninger, der er fastsat i gældende lovgivning.

Hvis du mener, at behandlingen af dine persondata overtræder gældende lovgivning, har du ret til at indgive en klage ved dit nationale datatilsyn eller klagenævn.

7. Links til tredjeparter

Mobilappen indeholder muligvis links til andre websteder eller andet indhold, der tilhører eller stammer fra tredjeparter, eller links til websteder og funktioner i bannere eller lignende markedsføringsmateriale. Disse eksterne links bliver hverken undersøgt, overvåget eller kontrolleret af Sonova med henblik på nøjagtighed, tilstrækkelighed, validitet, pålidelighed, tilgængelighed eller fuldstændighed.

8. Kontakt

Spørgsmål vedrørende denne fortrolighedserklæring eller behandling af dine persondata bedes rettet til vores databeskyttelsesafdeling: privacy@sonova.com eller +41 58 928 01 01.