Phonak Remote app

Phonak Remote app er udgået. Hvis du ønsker at anvende fjernbetjeningsfunktion til dine Venture eller Belong så gøres dette via ComPilot II eller ComPilot Air II. For Audéo B-Direct er der ingen effekt af dette på musik streaming og opkald.

Phonak Remote app er udfaset og erstattes af myPhonak app.

Du kan stadig kontrollere volumen på dine høreapparater og ændre programmer fra din smartphone. Desuden kan du få fordel i de avancerede justeringsmuligheder.

myPhonak appen giver dig mere kontrol og flexibilitet for dine Audéo B-Direct, Audéo Marvel eller Bolero Marvel høreapparater ved brug af Bluetooth® forbindelse. Når først den er installeret kan du ændre volumen og programmer på høreapparaterne og få alle fordelene i de nye justeringsmuligheder.

Find mere information her eller download myPhonak app til din smartphone.

Adobe Acrobat skal være installeret for at kunne læse brugsanvisningen. Det kan downloades på Adobe.com.  

Apple, Apple-logoet, iPhone, iPad og iOS er varemærker tilhørende Apple Inc., som er registreret i USA og andre lande.
Android, Google Play og Google-Play-logoet er varemærker tilhørende Google Inc.

Apple, Apple-logoet, iPhone, iPad og iOS er varemærker tilhørende Apple Inc., som er registreret i USA og andre lande.
Android, Google Play og Google-Play-logoet er varemærker tilhørende Google Inc.