I skolen

Trådløst skolesystem, som giver elever mulighed for at deltage i alle situationer trods nedsat hørelse

Deltagelse forbedrer indlæringen

En god og udbytterig undervisning er kun mulig, hvis børnene kan deltage og forstå, hvad der bliver sagt. Det kræver, at de kan høre tydeligt. For børn med hørenedsættelse kan taleforståelsen udgøre et reelt problem, og høreapparater i sig selv er ofte ikke nok til at hjælpe dem.

Deltag aktivt i undervisningen

Et moderne klasseværelse er et dynamisk læringsmiljø. Det er et sted, der er beregnet til, at både elever og lærere kan deltage, engagere sig, diskutere og agere i alt fra gruppearbejde til tavleundervisning og aktiviteter der omfatter forskellige former for multimedier. Med Roger til undervisning kan børnene høre alt hvad der foregår omkring dem!

Den rette løsning til enhver situation

For alle børn - navnlig dem med høreproblemer - er det vigtigt at høre godt i skolen. I klasseværelset skal børnene interagere med hinanden, men frem for alt lære. For at kunne deltage fuldt ud, skal alle børn kunne høre ikke blot læreren, men også klassekammerater og medieenheder i klasseværelset. Med Roger til skole og uddannelse findes en løsning til enhver situation.

Læs mere

Viktoria, 23

Det er muligt at leve fuldt og helt, uanset hvor godt eller dårligt du hører

Løsninger til at høre godt i skolen

Vores høreprodukter er avancerede, men let anvendelige mikrofoner, som opfanger stemmer på nært hold og overfører lyden til en modtager. Eleven med hørenedsættelse hører det, som bliver sagt, uden forstyrrende lyde og trods afstand til den, der taler.

Roger-modtager
Roger-mikrofoner

Roger-modtager

Løsninger til alle høreapparater og cochlear processorer

Læs mere

Roger-mikrofoner

Mikrofoner til lærere og klassekammerater, som er letanvendelige og indbyrdes kompatible

Læs mere

Vores Roger-produkter til skolen