Tilgængelighed

Trådløst udstyr, der giver personer med nedsat hørelse mulighed for at deltage i enhver situation.

Alle bør have mulighed for at deltage!

Mange tror fejlagtigt at et høreapparat giver personer med høretab en normal hørelse igen. Selv om nutidens høreapparater er blevet virkelige gode, kan de desværre ikke kompensere fuldt ud i alle situationer. Derfor oplever de fleste høreapparatsbrugere begrænsninger, når de skal høre over afstand, i støj og lokaler med dårlig akustik.

Et høretab kan gøre, at man isolerer sig og ikke kommer ud til sociale arrangementer. Lysten til at komme ud og opleve eller være sammen med mennesker i større forsamlinger forsvinder for mange, når de ikke kan opfange det der bliver sagt.

Möte
Möte

Men der er heldigvis hjælp at hente

Der har igennem mange år været en fælles standard på en teknologi, der kan sende lyd ind i alle høreapparater uanset mærke og model – Teleslynge/telespole. Teknologien er på ingen måder ny, men nu har Phonak, med en række nye produkter, moderniseret teknologien, så den lever op til de krav både brugere og professionelle stiller til tilgængeligheds udstyr.  Nedenfor kan du se nærmere på de nye løsninger vi har til kirker, teatre og konference.

Hvordan fungerer et traditionelt teleslyngesystem?

Et traditionelt rumslyngeanlæg består typisk af en trådløs mikrofon som opfanger tale fra en person. Signalet sendes over i en teleslyngeforstærker som laver signalet om til et induktivt signal (elektromagnetisme). Det induktive signal sendes ud via en ledning som typisk er lagt i gulvet eller langs panelerne i et lokale.

Alle høreapparater (uanset mærke og model) kan opfange det induktive signal, hvis blot det har en indbygget telespole (det har langt de fleste høreapparater). Høreapparatsbrugeren skal blot skifte til telespoleprogrammet (T eller MT) og befinde sig inden for det område rumslyngen dækker.

Ulemperne ved et traditionelt rumslyngesystem er den ret omfangsrige installation og dækningsområdet er begrænset til det areal slyngen er lagt i. Systemet kan kun bruges i det pågældende lokale og det kan være svært at kontrollere om systemet fungerer som det skal.

Vores løsninger

Vores løsning består af en række produkter der kan tilpasses og sammensættes, så de dækker forskellige behov. I et teater kan vi f.eks. koble en sender til det eksisterende lydanlæg og sende lyden til halsteleslynger som bæres af høreapparatsbrugerne. I andre situationer gør vi brug af transportable mikrofoner og højtalere, så normalthørende også kan få glæde af systemet. Rummets størrelse spiller ingen rolle, da vores system kan dække selv de største lokaler.

Arrangementer

Vidste du at:

  • Ca. 800.000 danskere har høreproblemer, heraf har ca. 300.000 høreapparat
  • De største udfordringer for høreapparatsbrugere er at høre tale over afstand (+1-2 mtr.), i støjende omgivelser og i lokaler med dårlig akustik.
  • Høretekniske hjælpemidler kan være forskellen på at kunne (eller ikke kunne) kommunikere.
  • Ifølge bygningsreglementet skal der i alle offentlig tilgængelige forsamlingslokaler være adgang til en teleslynge.