Tilgængelighed

Trådløst udstyr, der giver personer med nedsat hørelse mulighed for at deltage i enhver situation.

Alle lokaler kan gøres tilgængeligt for
personer med høretab

Den trådløse teleslynge kan let monteres i f.eks. biografer, teatre, koncerthuse, konference lokaler, kirker, forsamlingslokaler eller ved udendørs arrangementer. Systemet bruges i dag bl.a. i Big Bio's biografer, Palsgaard Festspil, Smukfest, Musikteatret Holstebro.

Alle bør have mulighed for at deltage!

Mange tror fejlagtigt at et høreapparat giver personer med høretab en normal hørelse igen. Selv om nutidens høreapparater er blevet virkelige gode, kan de desværre ikke kompensere fuldt ud i alle situationer. Derfor oplever de fleste høreapparatbrugere begrænsninger, når de skal høre over afstand, i støj og lokaler med dårlig akustik.

Et høretab kan gøre, at man isolerer sig og ikke kommer ud til sociale arrangementer. Lysten til at komme ud og opleve eller være sammen med mennesker i større forsamlinger forsvinder for mange, når de ikke kan opfange det der bliver sagt.

Møde
Møde

Men der er heldigvis hjælp at hente

Der har igennem mange år været en fælles standard på en teknologi, der kan sende lyd ind i alle høreapparater uanset mærke og model – Teleslynge/telespole. Teknologien er på ingen måder ny, men nu har Phonak, med en række nye produkter, moderniseret teknologien, så den lever op til de krav både brugere og professionelle stiller til tilgængeligheds udstyr.  Nedenfor kan du se nærmere på de nye løsninger vi har til kirker, teatre og konference.

Hvordan fungerer et traditionelt teleslyngesystem?

Et traditionelt rumslyngeanlæg består typisk af en trådløs mikrofon som opfanger tale fra en person. Signalet sendes over i en teleslyngeforstærker som laver signalet om til et induktivt signal (elektromagnetisme). Det induktive signal sendes ud via en ledning som typisk er lagt i gulvet eller langs panelerne i et lokale.

Alle høreapparater (uanset mærke og model) kan opfange det induktive signal, hvis blot det har en indbygget telespole (det har langt de fleste høreapparater). Høreapparatbrugeren skal blot skifte til telespoleprogrammet (T eller MT) og befinde sig inden for det område rumslyngen dækker.

Ulemperne ved et traditionelt rumslyngesystem er den ret omfangsrige installation og dækningsområdet er begrænset til det areal slyngen er lagt i. Systemet kan kun bruges i det pågældende lokale og det kan være svært at kontrollere om systemet fungerer som det skal.

Vores løsninger

Vores løsning består af en række produkter der kan tilpasses og sammensættes, så de dækker forskellige behov. I et teater kan vi f.eks. koble en sender til det eksisterende lydanlæg og sende lyden til halsteleslynger som bæres af høreapparatbrugerne. I andre situationer gør vi brug af transportable mikrofoner og højtalere, så normalthørende også kan få glæde af systemet. Rummets størrelse spiller ingen rolle, da vores system kan dække selv de største lokaler.

Arrangementer

Vidste du at:

  • Ca. 800.000 danskere har høreproblemer, heraf har ca. 300.000 høreapparat
  • De største udfordringer for høreapparatbrugere er at høre tale over afstand (+1-2 mtr.), i støjende omgivelser og i lokaler med dårlig akustik.
  • Høretekniske hjælpemidler kan være forskellen på at kunne (eller ikke kunne) kommunikere.
  • Ifølge bygningsreglementet skal der i alle offentlig tilgængelige forsamlingslokaler være adgang til en teleslynge.

Roger™-teknologi

Brug Roger til at booste din hørelse i krævende lyttesituationer såsom restaurantbesøg, møder på arbejde og skoleaktiviteter.

Gør det nemmere at høre i støj og på afstand1

31 % af høreapparatbrugerne fortæller, at de har problemer med at høre, hvad der bliver sagt, når der er meget støj2. Det er her, den trådløse Roger-teknologi har sin styrke.

 

Streamer direkte til høreapparater

RogerDirectTM er en nyhed fra Phonak, som gør det muligt, at Roger-mikrofoner som de første på markedet kan streame direkte til dine høreapparater. Når en hørespecialist har installeret Roger-modtager, kan du nyde godt af den gennemprøvede Roger-kvalitet – både i støj og over afstand1 og uden at skulle bruge en separat ekstern modtager.

 

Bedre taleforståelighed

Roger-teknologien måler hele tiden det omgivende støjniveau og tilpasser mikrofonens lydstyrke automatisk. Hvis støjniveauet øges, tilpasses Roger i henhold hertil, så talerens stemme hele tiden er højere end baggrundsstøjen. Høreapparatbrugere hører næsten 10 gange bedre med Roger-teknologi i støj og på afstand end mennesker med normal hørelse.1

 
ven på restaurant med Roger select
 
ven derhjemme med Roger select
 

Gør det nemmere at deltage i gruppesamtaler

MultiBeam-teknologi gør det muligt for dig at opnå fremragende taleforståelighed i gruppesamtaler. Ved hjælp af flere mikrofoner beregnes og sammenlignes tale i seks retninger inden for en vinkel på 360 grader, og retningen med den klareste lyd vælges automatisk. Dette gør det muligt for dig at høre, uanset hvor stemmen kommer fra. Op til 61 % bedre taleforståelighed i gruppesamtaler og kraftig støj.3

 

Adgang til flere talere

MultiTalker Network er en unik og fuldautomatisk Roger-funktion, som gør det muligt at anvende flere Roger-mikrofoner samtidig, så du får adgang til flere talekilder i enhver situation.

 
 

Roger-mikrofoner til enhver situationProdukter med Roger-teknologi

Fodnoter

1 Thibodeau, L. (2014). Comparison of speech recognition with adaptive digital and FM wireless technology by listeners who use hearing aids. American Journal of Audiology, 23(2), 201-210.
2 Abrams, H. B., & Kihm, J. (2015). An Introduction to MarkeTrak IX: A New Baseline for the Hearing Aid Market. Hearing Review, 22(6), 16.
3Baseret på foreløbige data. Undersøgelsesbaseret artikel og Field Study News under udarbejdelse, udgives i  slutningen af 2019 på www.phonakpro.com/evidence.