Internetförsäljningspolicy

Phonak anser att den bästa behandlingen av hörselnedsättningar ges av en legitimerad audionom och annan hörselvårdspersonal. Det är absolut väsentligt att att en utbildad och legitimerad audionom informerar klienten om produkter som finns och hjälper till att välja, anpassa och verifiera funktionen hos dessa. Det finns hörapparater tillgängliga att beställa via internet, men dessa levereras utan att en fackman varit involverad. Även om internet är en värdefull källa till information för konsumenter, anser vi på Phonak att den bästa vården och behandlingen får man genom en personlig konsultation hos en audionom.

Därför levererar Phonak inte hörapparater eller andra produkter till något företag som inte erbjuder en personlig och adekvat anpassning av dessa.