FM optimerar taluppfattningen från småbarnstiden till det man blir vuxen i situationer där avstånd, buller och dålig akustik stör kommunikationen. Vägen till bättre hörsel börjar med att välja rätt hörapparat. Även de bästa hörapparater kan inte alltid ge det bästa signal-brusförhållandet i alla situationer.

 

Att använda FM

Det bästa sättet att övervinna dessa problem är att inkludera ett FM-system i barnets förstärkningssystem för att garantera god taluppfattning i alla miljöer. FM-system fångar upp ljudet vid källan och sänder det trådllöst och direkt till örat.

 

Dynamic FM

Dynamic FM är Phonaks nya FM-teknologi. Med ett nytt chip, ny hårdvara och mjukvara,  ger det nya funktiioner som garanterar utmärkt ljudkvalitet och enkelt användande och hjälper ditt barn att höra i besvärliga lyssningssituatiioner, som i buller, på avstånd, i telefon eller när man använder en dator.

 

Dynamic FM-funktioner:

  • Dynamic Speech Extractor
    Intelligent röstdetektor som automatiskt justerar FM-mottagarens

  • MultiTalker nätverk
    Möjliggör att flera talare hörs i barnets mottagare

FM för dem utan hörapparat

Personer med cochlea implantat eller Baha har samma problem att höra i svåra lyssningssituationer som hörapparatanvändare.

Dessa situationer innebär avstånd från talaren, bakgrundsbuller, lyssna på TV, radio eller dator. Det är väl dokumenterat att förbättra signal-brusförhållandet för en CI-användare med ett FM-system, förbättrar taluppfattningen signifikant i bakgrundsbuller.

MicroLink Freedom är en designintegrerad FM-mottagare till Nucleus Freedom.

MLxi Baha är en Dynamic FM-mottagare gjord för att användas tillsammans med Cochlears Baha-apparater. Den är kompatibel med Intenso, Divino och Compact.

Tack till

Phonak tackar följande organisationer för deras expertis när det gäller den här delen av vår hemsida:

 

Spädbarnstiden

Kommunikationen mellan föräldrar och barn är alltid viktig, framför allt för hörselskadade små barn. Ett förbättrat signal-brusförhållande och det utökade avståndet som FM-systemet tillhandahåller kan underlätta interaktionen mellan förälder och barn. FM-systemet är idealiskt att använda i många situationer, som i bilden, i barnvagnen, i affären eller när man ser på TV. FM-system ökar kvantitet och kvalitet på tal- och språkerfarenhet under de där tidiga och viktiga åren.

 

På dagis

Dagis är livliga och bullriga ställen och det kan ibland vara mycket svårt för ett hörselskadat barn att uppfatta en röst bland flera. Genom att använda ett FM-system skickas talet direkt till öronen och förbättrar signal-brusförhållandet med så mycket som upp till 20 dB.

 

I skolan

I klassrummet reducerar avståndet mellan lärare och elev taluppfattningen dramtatiskt. Nivån på en signal som är 70 dB SPL vid källan är bara 58 dB SPL på 2 meters avstånd och 52 dB SPL på 4 meter. Då bakgrundsbullret i rummet förblir detsamma, orsakar detta en minskning av signal-brusförhållandet, särskilt för ett hörselskadat barn. Ett FM-system reducerar avståndet toöö bara 20-30 cm, vilket är det vanliga avståndet mellan sändarens mikrofon och lärarens mun.

 

Vill du veta mer?