Ett cochlea implantat är en liten, elektronisk apparat som kan hjälpa till att ge ljud till en person som är döv eller mycket gravt hörselskadad. Implantatet placeras kirurgiskt under huden bakom örat. Ett CI återställer eller skapar inte normal hörsel, men det kan ge en döv person viktig auditiv förståelse av omgivningen och hjälpa honom eller henne att förstå tal. Sedan 1990 har tusentals barn och vuxna fått CI. Cochlea implantat utvecklades fö dem med så grav hörselnedsättning att de inte har nytta av hörapparater.

 

Introduktion till cochlea implantat

Cochlea impantat kompenserar för skadade eller inte fungeranden delar av innerörat. Innerörat omvandlar ljudvågor tll elektriska impulser. Dessa impulser skickas till hjärnan. Ett cochlea implantat arbera på ett liknande sätt. Det finner elektroniskt användbara ljud och skickar dem till hjärnan. Att höra genom ett implantat låter annorlunda än normal hörsel, men det hjäper många att kommunicera muntligt med andra och i telefon.

 

Cochlea implantat och hörsel

För att förstå hur ett cochlea implantat fungerar, är det viktigt att förstå hur vi hör. Ytterörat fångar upp ljudvågor och skickar dem vidare till mellanörat. Ljudvågen studsar mot trumhinnan och görs starkare av de tre hörselbenen, hammaren, städet och stigbygeln. Ljudvågen färdas sedan vidare i det vätskefyllda innerörat och går genom cochlean (hörselsnäckan). Mycket små hårceller i cochlean gör om vibrationerna till elektriska impulser. Sedan tar hjärnan emot denna energi och tolkar den som ljud eller tal.

Cochlea implantat drar fördel av de saker örat fortfarande kan göra efter det att hårcellerna blivit skadade eller förstörda. Det drar också fördel av hur smart och flexibel hjärnan är. Cochlea implantatet skapar ett nytt sätt att höra. Det består av 5 huvuddelar -  en mikrofon, en talprocessor, en högtalare/stimulator och elektroder.

 

Cochlea implantat komponenter

Här visas hur de basala delarna av ett implantat fungerar:

 

(Bilden visar Advanced Bionics Harmony ljudprocessor och iimplantat, för mer information: www.advancedbionics.com och www.advancedbionics.com/bea)

Förväntningar

Barn bör vara involverade i ett program som understryker lyssnings- och talförmåga. Hög motivation, positiv familjemiljö och realistiska förväntningatar är alla viktiga för framgång.

En övergripande utvärdering är nödvändig för att bestämma om barnet är en kandidat för cochlea implantat. Denna kan innehålla följande utvärderingar - hörsel, tal, språk, balans och psykosocial miljö. All kirurgi innebär risker, speciellt när det gäller små barn. Dessa risker måste diskuteras grundligt med det medicinska teamet. Implantatet kan påverka andra medicinska ingrepp i framtiden.

Beslutet att välja ett cochlea implantat måste tas efter att noggrant ha vägt för- och nackdelar mot varandra. Det är vanligtvis många olika känslor, samtal och forskning som bidrar till valet. Fördelarna som ett barn kan ha av ett implantat är svåra att förutsäga. Föräldrar måste vara medvetna om att implantat är verktyg, inte mirakel. Alla barn med implantat fungerar inte på samma sätt. Rimlig förväntningar kan vara förbättrad urskiljning av ljud och tal. En del barn får en ökad medvetenhet om ljud och kan känna igen mönster. Andra barn kan förstå tal bara genom att lyssna, men även dessa barn har nytta av läppavläsning och andra hjälpmedel, fram för allt i buller. Att lära sig använda implantatet kräver att barn, föräldrar och supportsystem arbetar tillsammans. "Det har sagts att ett cochlea implantat är 10 % hårdvara och 90 % mjukvara. Och mjukvaran är vi". Genom att involvera syskon och andra familjemedlemmar kan du bygga en bättre förståelse för barnets behov. Även om fantastiska saker händer ibland, sker de flesta förändringar i små steg.

 

Kirurgi och aktivering

En kirurg placerar mottagaren/stimulatorn och elektroderna under huden bakom i skallbenet. Kirurgen trär elektroderna i cochlean förbi de skadade hårcellerna. Ingreppet tar 2-3 timmar. De flesta barn kan leva som vanligt några dagar efter operationen. Det tar i allmänhet 3 till 5 veckor för såret att läka. Implantatet aktiveras 4 till 6 veckor efter operationen. Processen att ställa in implantatet efter barnets behov tar tid. Inställningen kräver flera besök på kliniken. Allteftersom barnets användande av implantatet ändras, behövs fler justeringar. Barn med CI kan delta i alla vanliga aktiviteter. Sändaren (på utsidan av huden) hålls fast magnetiskt till mottagaren som sitter under huden. Det går snabbt och enkelt att ta bort de externa delarna vid t ex simning eller bad.

 

Uppföljning och rehabilitering

Mellan 4 till 6 veckor efter ingreppet aktiveras implantatet. Detta kan ta en eller två dagar. Aktivering av implantatet betyder inte att man hör på en gång. Man kan behöva besöka kliniken flera gånger under det första året. Dessa besök är till för både fininställning av talprocessorn och auditiv träning och rehabilitering. Ibland kan rekommenderar specialisten att man använder hörapparat på det ej implanterade örat. Operationen är bara börja. Det verkliga arbetet är att hjälpa barnet att lyssna. Signaler från implantatet används för att känna igen, förstå och reproducera tal. Barnet kommer också att lära sig identifiera och använda omgivningsljud. Detta är typiskt en långsam process med många små steg. Barnet, familjen och terapeuter måste arbeta tillsammans för att det ska bli framgångsrikt.

 

Tack till

Phonak tackar följande organisationer för deras expertis när det gäller den här delen av vår hemsida: