Något nytt när det gäller klassrumsförstärkning

För bästa möjliga inlärningsupplevelse måste eleverna kunna höra lärarens röst tydligt i klassrummet, men tyvärr är det inte alltid möjligt. Faktorer som buller, avstånd mellan lärare och elever och dålig akustik kan göra det svårt att uppfatta läraren, även för normalhörande barn.

 

Bullriga klassrum innebär att läraren måste höja rösten för att bli hörd, vilket är ansträngande och kan leda tiill problem med rösten.

Detta är bakgrunden till ljudfältsteknologin föddes, för att förstärka lärarens röst och på detta sätt hjälpa studenterna att höra bätttre. Detta i sin tur leder till bättre studieresultat.

 

Dynamic SoundField är resultatet av flera års detaljerad analys av högtalarförstärkning som gjorts av Phonaks ingenjörer och audionomer. Dynamic SoundField kommer påtagligt att förbättra lyssnings- och inlärningsförmågan hos skolbarn och samtidigt kommer det att spara lärarnas röster, då de inte behöver skrika för att göra sig hörda eller repetera instuktioner. 

Dynamic SoundField ger utmärkt ljudkvalitet, är enkel att installera och underhålla och är extremt användarvänlig. Dessutom behövs bara en högtalare per klassrum. 

Systemets funktioner:

1. Dynamiskt beteende

Automatisk och kontinuerlig anpassning av förstärkningen för att matcha de akustiska egenskaperna och bullernivån i klassrummet.

2. Ny pelare med 12 högtalare med hög riktverkan

Sänder verkligt cylindriska vågor som bär ljudet till en mycket större yta.

3. En röstsändare med tre lägen:

Dynamic SoundField-läge, Dynamic FM-läge och Phonaks exklusiva kombinerade SoundField/FM-läge.

Utöver dessa nya funktioner innehåller Dynamic SoundField också:

 • MultiTalker nätverk
  Använd upp till 10 sändarmikrofoner i klassen
 • DataLogging
  Sparar data för analys av användning.
 • Fria uppgraderingar
  Uppdateringar via Internet garanterar att Dynamic SoundField fungerar även i framtiden

Fördelar med ljudfält

 • Elevernas inlärnings- och lyssningsförmåga förbättras
 • Färre repetitioner behövs
 • Lättare att instruera i klassrummet
 • Mindre ansträngande för lärarens röst

För mer information, läs: The MARRS Project: Mainstream Amplification Resource Room Study.

Dagens problem

Trots ljudfältets fördelar, finns det problem med traditionella förstärkningssystem. Dessa sträcker sig från eko i klassrummet och återkoppling till att inte vara kompatibla med FM-system för hörselskadade elever. (Läs mer)

Detta ledde till att The Acoustical Society of America i sitt ställningstagande sa att ljudfältsförstärkning "snarare ökar än minskar klassrummens ljudnivåer" och att "felaktigt hanterade mikrofoner och högtalare skapar t o m större kommunikationsproblem än ingen förstärkning alls".

Dagens lösning

Dynamic SoundField från Phonak innebär något nytt när det gäller klassrumsförstärkning, och löser dagens problem genom att ge en marknadsledande ljudkvalitet, helt automatiska inställningar och problemfri integrering med FM-system.

Lär mer om Dynamic SoundFiels här.

Introduktion av Dynamic SoundField

Klicka här för produktdetaljer

A new era in classroom amplification

For the best possible learning experience children must be able to hear the teacher’s voice clearly in class, but unfortunately this is not always possible. Factors such as classroom noise, the distance between teacher and students, and challenging classroom acoustics can make understanding the teacher difficult, even for children with normal hearing.

For teachers meanwhile, noisy classrooms mean raising the voice to be heard, which in turn often leads to vocal hoarseness, pain and in the case of temporary voice loss, time off work.

These reasons are why soundfield technology was born - to clearly amplify the teacher’s voice and, in doing so, help students to hear and understand directions more easily. This in turn leads to improved student performance.

Proven soundfield benefits

 • Students’ listening and learning skills improve
 • Less speaker repetition required
 • Enhanced class instruction and management 
 • Less teacher vocal strain

For more on these benefits, read The MARRS Project: Mainstream Amplification Resource Room Study.

Today's problems

Despite soundfield’s benefits, there are very real issues associated with traditional soundfield systems. These range from in-class echoes and feedback to overly complex settings and incompatibility with FM systems for hearing impaired students. (Read more about these problems.)

This situation even led The Acoustical Society of America, in its position statement on sound amplification in the classroom, to state that sound amplification “increases rather than reduces overall classroom sound levels” and that “improperly maintained microphones and loudspeakers or poor user skills can cause even poorer speech communication than no amplification systems".

Today’s answer

Dynamic SoundField by Phonak ushers in a new era in classroom amplification, solving today’s soundfield issues by offering industry-leading sound performance, fully automated settings, and hassle-free integration with Phonak’s FM systems for hearing impaired children. Just plug it in, turn on and teach!

Learn about Dynamic SoundField’s features here.

Introducing Dynamic SoundField