WallPilot

Automatisk frekvenssynkronisering av FM-mottagare

WallPilot är en tavelramsliknande anordning som placeras i vid ingången till ett klassrum. Den ställer automatiskt in studenternas mottagare till rätt frekvens när de går in i klassrummet. 

WallPilot är kompatibel med alla Phonaks Dynamic FM- och multifrekvensmottagare.

FM

 
 

Support