close

SoundFlow

Detta automatiska program justerar sig självt kontinuerligt och omärkligt efter en lyssningsituation till en annan utan att du behöver göra något. Det betyder att oavsett vad du vill lyssna på (musik, ett samtal på tumanhand eller i en bullrig miljö) kommer hörapparaten att ställa in sig automatiskt för att skapa ett unikt lyssningsprogram för just den ljudmiljön.
 mer