Ett av de test ditt barn får göra är ett hörseltest. Resultatet markeras i ett audiogram. Detta används för att bestämma vilken typ och grad av hörselnedsättning ditt barn har.

Vad är ett audiogram?

Audiogrammet är en bild av ditt barns hörsel. De svagaste ljuden som ditt barn kan höra markeras i audiogrammet. Ljuden kan vara svaga eller starka och låga eller höga. Både styrkan och frekvensen på ljudet visas i audiogrammet. Mycket svaga ljud finns högt upp i diagrammet och ju starkare ljuden är, desto längre ner på audiogrammet.

Styrkan mäts i decibel (dB). Styrkan kallas också hörselnivå eller känslighet. Låga ljud, som t ex en trumma, visas på vänstra sidan av audiogrammet. Höga ljud, som fågelkvitter, visas på höger sida. Frekvensen mäts i Hertz (Hz). Ett starkt basljud markeras i det nedra vänstra hörnet, medan ett svagt diskantljud markeras i det övre högra hörnet. Det svagaste ljudet ditt barn kan höra med höger öra markeras med en rund röd ring och det svagaste ljudet som kan uppfattas med vänster öra med ett blått kryss. De svagaste nivåerna barnet kan höra kallas hörtröskel.


Hörtrösklarna för vardera örat kan vara olika. Mönstret som dessa trösklar gör, beskriver graden av hörselnedsättning.

 

Vad betyder formen och graden av hörselnedsättning?

Nivåerna på audiogrammet visar graden av hörselnedsättning. Graden mäts i decibel (dB). För barn är en lätt hörselnedsättning från 20 till 40 dB, en måttlig från 41 till 60 dB, en grav från 61 till 90 dB och en mycket grav över 90 dB. Graden kan vara samma eller olika i de båda öronen.

Lutningen eller kurvan visar formen på hörselnedsättningen. Den kan vara rak och därmed densamma för alla frekvenser. Den kan vara sluttande och då sämre i diskanten än i basen.

En annan vanlig form är "hängmatta". Då är hörseln sämre i mitten av talljuden än i bas och diskant. Graden och formen indikerar hur bra ditt barn kan höra utan hörapparat. Ett barn med en lätt hörselnedsättning kan höra ett normalt samtal i tyst miljö. Ett barn med en måttligt sluttande nedsättning kan höra tal om det är starkare än normalt. Ett barn med en grav hörselnedsättning av hängmattetyp kan höra TV:n om  den är på mycket högt. Ett barn med en mycket grav nedsättning kan bara höra mycket starka ljud, som sirener eller en brandbil.

De flesta hörselnedsättningar påverkar taluppfattningen och utvecklingen av tal och språk.

 

Tack till

Phonak tackar följande organisationer för deras expertis när det gäller den här delen av vår hemsida:

 

Förklarande filmer