Zrozumieć technologię bezprzewodową

Technologia FM to systemy pozwalające lepiej rozumieć mowę w hałaśliwych sytuacjach. Systemy FM mogą współpracować z aparatami słuchowymi, ale są również pomocne dla prawidłowo słyszących użytkowników (na przykład dla osób cierpiących na APD, ADHD itp.).

Systemy FM działają tak:

  • osoba mówiąca nosi bądź trzyma nadajnik z mikrofonem, lub jest on umieszczony w środku grupy (zbiera mowę ze wszystkich kierunków)
  • wykorzystując nieszkodliwe fale radiowe, system FM wysyła sygnał(y) do słuchacza, który nosi za uchem miniaturowy odbiornik.

(Odbiorniki FM mogą być dopasowane do praktycznie wszystkich aparatów słuchowych, ale poprzez iSense są także dostępne dla osób z prawidłowym słuchem).

O systemach FM

  • systemy FM mogą transmitować sygnał poprzez obiekty
  • w przeciwieństwie do systemów wykorzystujących podczerwień, systemy FM działają prawidłowo zarówno w pomieszczeniach jak i w przestrzeni otwartej
  • systemy FM nie wymagają instalacji

Zrozumieć FM- film

Sprawdź jak technologia Dynamic FM pomaga dzieciom w hałaśliwych klasach.

Wsparcie